TÔI YÊU

Tôi yêu Nguồn Cội Ông Cha
Yêu là truyền thống sơn hà nước non
Tôi đất nước Việt Nam
Hình cong chữ S Địa Long quê nhà
Tôi yêu biển cả sông hồ
Núi non, nắng, gió, mây, trời hoàng hôn
Thị thành, quận huyện, nông thôn
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông xoay vần
Tôi yêu tất cả những gì
Việt Nam có được đến ngày hôm nay
Nhất là Văn Hóa Việt Nam
Cũng như Quốc Tổ dựng xây nước nhà
Năm Tư Dân Tộc Đồng Bào
Chung cùng Nguồn Cội Tiên rồng Anh Em
Tình yêu đem lại niềm vui
Tình yêu đem lại mùa xuân cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-