TÔI YÊU-1

TÔI YÊU

Tôi yêu Nguồn Cội Ông Cha
Yêu là truyền thống sơn hà nước non
Tôi đất nước Việt Nam
Hình cong chữ S Địa Long quê nhà
Tôi yêu biển cả sông hồ
Núi non, nắng, gió, mây, trời hoàng hôn
Thị thành, quận huyện, nông thôn
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông xoay vần
Tôi yêu tất cả những gì
Việt Nam có được đến ngày hôm nay
Nhất là Văn Hóa Việt Nam
Cũng như Quốc Tổ dựng xây nước nhà
Năm Tư Dân Tộc Đồng Bào
Chung cùng Nguồn Cội Tiên rồng Anh Em
Tình yêu đem lại niềm vui
Tình yêu đem lại mùa xuân cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s