BẠN BÈ KHẮP NƠI

BẠN BÈ KHẮP NƠI

Cõi trần làm bạn khắp nơi
Nhờ qua Facebook biển trời năm châu
Biết nhau chung một hướng đi
Làm sao tươi sáng nước non quê nhà
Nhân Quyền Dân Chủ Công bằng
Tự Do Hạnh Phúc mưu cầu ấm no
Bạn bè tuy ở cách xa
Nhưng cùng chí hướng hóa ra cũng gần
Vì non vì nước vì đời
Vì Việt Nam nước mạnh Dân giàu vươn lên
Có ngày gặp lại chung vui
Vẻ vang lý tưởng ước mơ đạt thành
Đôi câu thăm hỏi ân cần
Chúc nhau tốt đẹp những gì ước mong
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s