ĐỀ 87

ĐỀ 87

Văn Học Nghị Luận

Nếu bạn là người thông minh nhất bạn sẽ làm gì ? Tranh giành Thiên Hạ, làm giàu, hay cứu khổ tận độ nhân loại theo con đường Quốc Tổ đã đi ? Vật Chất Làm Giàu, Tinh Thần Đạo Đức, Quyền Lực Thống Trị cả ba mặt đều là trọng yếu trong đời sống con người. Sự giàu có muốn gì được nấy, nhất là được thiên hạ cung phụng đủ mọi món từ cái ăn, cái mặc, gường ngà chiếu ngọc, nhà cao cửa rộng, xe hơi, nhà lầu thậm chí mua được quyền chức, ăn trên ngồi trên Thiên Hạ.

Tranh giành Thiên Hạ nếu bạn thành công có nghĩa là bạn thắng tất cả, gồm thâu Thiên Hạ. Nay là ngôi vị Tổng Thống xưa gọi là Vua, Chúa. Về mặt Tổng Thống, Vua, Chúa được cả hai mặt Giàu có Quyền Lực, có thể nói là muốn gì được nấy. Ít ai sánh được.

Còn về mặt Tinh Thần đi vào con đường Đạo Đức bạn phải ra công Tu Học khai mở trí huệ cũng như hành thiện làm lành, cao hơn nữa là thuyết giáo truyền kinh tận độ nhân loại con người, bạn sẽ được nhân loại sùng kính tôn vinh cái giàu của bạn là giàu về Đạo Đức. Bạn không tranh giành thiên hạ, nhưng thiên hạ hướng về Bạn. Cơ nghiệp của Bạn chính là con người cũng như lòng tin của thiên hạ. Nơi làm việc của Bạn, đó là cơ sở của Đạo Pháp vô cùng to lớn, những ngôi đền choáng ngợp, hoặc những ngôi Chùa to lớn nguy nga đồ sộ, cấp thấp hơn bạn sẽ là chủ những Am, Thất, lối sống của bạn thật sự Tự Do Tự Tại.

Nói Tóm Lại: Giàu Sang, Quyền Lực, Đạo Pháp. Không thể thiếu trong đời sống con người Bạn sẽ chọn Giàu Sang, Quyền Lực hay Đạo Pháp ? Nếu bạn là người thông minh.

Nếu bạn muốn được cả ba: Giàu Sang, Quyền Lực, Đạo Pháp. Thời Bạn nên quyết tâm đi theo Quốc Tổ, bạn sẽ có cả ba thứ ấy Giàu Sang, Quyền Lực, Đạo Pháp vì theo Quốc Tổ có cả Đời lẫn Đạo. Bạn có thể làm Tổng Thống, hoặc quan chức trong Chính Quyền từ trung ương tới địa phương. Hoặc làm các cấp trong nền Quốc Đạo gọi là Hội Đồng Thánh Đức. Cơ nghiệp của Bạn có thể nói là toàn diện, viên mãn cuộc đời của Bạn.
Nói đến Quốc Đạo không phải nước nào cũng có. Vì Quốc Đạo phải gắn liền với Quốc Tổ. Người khai lập đất nước bằng Văn Hóa Đạo Pháp. Không Phải bằng bạo lực, mạnh được yếu thua, thắng là Vua thua là giặc. Có nghĩa là Quốc Tổ dùng Đạo Pháp để khai dựng lập nên đất nước. Trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc có một không hai trên thế giới, từ ngàn xưa cho đến ngày nay.

Có thể nói Bạn đi theo Quốc Tổ kế thừa di chí của người Bạn là người hạnh phúc nhất trần gian.

Bạn đã chọn Tôn Thờ Quốc Tổ, đi theo Quốc Tổ đương nhiên bạn sẽ là thành viên của Nền Quốc Đạo. Có quyền mở rộng Văn Hóa Cội Nguồn đi vào Cơ Tận Độ vũ trụ. Kết quả của bạn không những ở địa vị cao trong nền Quốc Đạo Trong Nhà Nước. Mà còn trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Hay là các Vua Trời, Chúa Trời, giáo hóa vô lượng cõi nước Trời. Bạn sẽ thấy cuộc đời viên mãn đạt đến toàn diện của một con người, kiếp người.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s