ĐỀ 86

ĐỀ 86

Văn Học Nghị Luận

Dân Tộc Văn Lang là Dân Tộc Đa Nguyên Bách Việt, chung cùng sống trong một đất nước, với bản sắc phong phú đa dạng nhưng không có sự phân biệt Dân Tộc, bình đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp ngôi nhà chung của Bách Việt Năn Lang. Đã gọi là Dân Tộc Đa Nguyên Bách Việt đương nhiên không có Chế Độ Thể chế độc tài, độc trị. Mà sống trong Chế Độ Thể Chế, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Công Bằng, Bình Đẳng.

Dân Tộc Văn lang ai cũng như ai. Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào không ai khác ai, đều Bình Đẳng trước Hiến Pháp, Pháp Luật. Đạo Pháp Dân Tộc kéo dài độc lập 2701 năm ở niên đại Hùng Vương. Bản sắc Văn Hóa chung của Bách Việt Dân Tộc Văn Lang chính là Văn Hóa Cội Nguồn, lưu truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, trải qua nhiều triều đại không gì thay đổi.

Bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn, chính là bảo vệ bản sắc chung của toàn Dân Tộc Việt Nam. Di sản Văn Hóa vô cùng quý báu truyền lại cho muôn đời sau. Những việc làm thiết thực về Cội Nguồn, quý trọng Cội Nguồn, đền ơn đáp nghĩa những người có công khai sinh đất nước. Có công gìn giữ đất nước cũng khơi dậy lòng tự tôn Dân Tộc, trào lưu yêu nước. Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhớ ơn người khai dựng lập lên đất nước Văn Lang nay là nước Việt Nam người có công khai lập ấy chính là Quốc Tổ Hùng Vương.

Con người sống được với nhau là nhờ vào Văn Hóa ứng xử đối nhân xử thế, sự quan hệ gia đình, quan hệ xóm làng, quan hệ đất nước, sau cùng là quan hệ cùng chung một Cội Nguồn. Sống chung trong môi trường đoàn kết, vun vén cho tình đồng loại nghĩa Đồng Bào, ngày càng được nâng cao. Khó có nước nào như nước Việt Nam có Ông Quốc Vừa khai ra đất nước, vừa khai lập nền Quốc Đạo Dân Tộc.

Cuộc sống tồn tại của một Dân Tộc, là con đường nối tiếp từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, trở thành con đường truyền thống anh linh Dân Tộc được củng cố xây đắp không ngừng nghỉ. Mỗi thời đại kế tiếp dù trải qua bao Chế Độ Thể Chế khác nhau, như truyền thống Anh Linh không có gì thay đổi trước sau như một, luôn tồn tại theo thời gian.

Nhờ sự tồn tại Anh Linh truyền thống cũng như sự tự hào những gì mà Ông Cha Ta đã từng dày công xây dựng, để lại cho chúng Ta. Dân Tộc Việt Nam là Dân Tộc luôn tự Tôn Dân Tộc về truyền thống dựng nước, giữ nước của Dân Tộc mình, nào phải là Dân Tộc yếu hèn, mang mầm mống lệ thuộc nô lệ.

Một Dân Tộc trở thành nô lệ, phần lớn nguyên nhân là đánh mất Cội Nguồn, không làm chủ được mình mất Gốc mới dẫn tới nô lệ, đánh mất Cội Nguồn khác nào cây mất Gốc, trở thành hèn yếu mất phương hướng dẫn đến lệ thuộc ngoại bang, bị vùi lấp theo thời gian lại càng quên đi Cội Gốc của Dân Tộc mình, càng quên Cội Gốc càng lún sâu vào hiểm họa, lao mình vào cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Điều đáng nói ở đây khi đánh mất Cội Nguồn con người càng xa lạ với huyền cơ vũ trụ, không hiểu được huyền cơ vũ trụ. Huyền Cơ đã chuyển sang xuân, mà cứ bảo thủ sống theo Đông. Sự sống nghịch thiên càng đi vào hỗn loạn, vì sao lại có chuyện hỗn loạn như thế, vì huyền Cơ chuyển xuân phần đông Thiên Hạ sống theo xuân, chỉ có những người bảo thủ không chịu xả bỏ cuộc sống mùa Đông, níu kéo cuộc sống mùa Đông làm cho cuộc sống đi vào hỗn loạn.

Với tốc độ phát triển internet đúng vào Cơ Tạo Hóa Đông chuyển sang Xuân, sự phát triển internet làm thay đổi chiều hướng xã hội làm thay đổi môi trường sống con người thông qua mạng. Vai trò internet không chỉ được khẳng định trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, mà còn làm rõ sự dối trá gian manh của những thành phần Cáo Già chuyên ẩn mình trong bóng tối, đã bị internet làm lộ rõ cái đuôi của chúng.

Tóm lại: Dân Tộc Việt Nam là một Dân Tộc văn minh có từ thời dựng nước, đã đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng văn minh. Loại bỏ Chế Độ, Thể Chế độc tài, độc trị Phong Kiến Vua Chúa, Sống trong Chế Độ, Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Công Bằng Bình Đẳng. Chỉ cần trở về Cội Nguồn là Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đi vào văn minh trở lại không cần phải xu thế chạy theo ngoại bang, mới có Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng văn minh. Mà đã có căn cội văn minh từ khi khai dựng nước Văn Lang.

Văn Học nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s