THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Trường Sanh, Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Ngày 3 tháng 9, 2018

Vô cùng thương tiếc Bậc Thầy kính mến. Nguyễn Đức Thông vì đột quỵ quá nặng nên đã qua đời vào lúc 2 giờ chiều trên đường đi đến bệnh viện Đà Nẳng ngày 3 tháng 9, 2018. Sự cống hiến đời mình cho Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc là vô cùng to lớn không sao kể hết, được Anh Linh Quốc Tổ Vua Hùng phong Thánh từ lâu. Người đã ra đi vĩnh viễn, những ai kính mến thầy có đều kiện thời đưa Thầy về nơi an nghĩ cuối cùng, nếu không có điều kiện thời từ nơi xa xôi chia buồn với gia đình, hoặc giúp đở gia đình Thầy vượt qua khó khăn. Hoặc thông báo rộng ra cho những ai yêu mến Thầy biết xin cảm ơn.
Những ai có tấm lòng nghĩ đến Thầy, xin liên hệ Cao Đức Thắng, Đinh Hùng Chung, ĐT 0168 9411959 ngày giờ an táng thông báo sau.
Lễ Nhập Quan 19 giờ ngày 3 tháng 9, 2018.
Âm Lịch ngày 24 tháng 7
Lễ Động Quan 15 giờ 30 ngày 5 tháng 9, 2018.
Âm Lịch ngày 26 tháng 7, 2018
Địa Chỉ: Đinh Hùng Chung, Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
ĐT 0168 9411959.

***40618951_109853789970103_1966007806431592448_n.jpg

 

https://baotienrong.com/chua-xuan-hoa-moc-duc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s