ĐỀ 83

ĐỀ 83

Văn Học Nghị Luận

Học và hành của mỗi con người có khi suốt cả đời, học mà không hành chẳng khác gì có đảy mà không có đồ đựng. Hành mà không học gieo ra bao ác nghiệp hậu quả khó lường.
Học để rồi làm, làm để sáng tạo phát huy sở học đạt đến cảnh giới cao thấu hiểu lẽ đúng sai, nâng cao nhận thức bản thân, cũng như góp phần làm phong phú cuộc sống. Học để biết nhờ sự hiểu biết tiến hóa ý thức nhận thức, có nghĩa đưa Ta đến cảnh giới giác ngộ, nhận ra những vấn đề mà xưa nay chúng Ta chưa từng biết.

Trên thực tế con người không học ở trường lớp, cũng phải tự mình nghiên cứu học qua sách vở hay Kinh Thơ. Nhất là học ở trường đời. Trường đời là trường học vô cùng rộng lớn, chỉ có những người thông minh mới thành công cái học trong trường đời. Trường đời là trường thực dụng, đụng chạm đi vào thực tế luôn trả giá cho sự thất bại nếu không có ý chí vượt lên thời ngã quỵ khó mà thành công trên trường đời được. Con người trí huệ kém sẽ bị trường đời vùi dập, hoặc bị cuống hút vào lối sống cặn bã, thiệt hại bản thân, thậm chí tàn đời, trường đời là trường học phải trả giá để rồi rút kinh nghiệm, nhờ sự kinh nghiệm đó mới đi đến thành công. Thành đạt rất cao trở thành những danh nhân có tiếng trong xã hội.

Học ở trường đời, họ có thể nhìn thấy những gì mà ở trường lớp không thể thấy được. Những người thành công ở trường đời thường thường là những danh nhân, có tài vượt lên trên thiên hạ có vị trí đỉnh cao trong xã hội.
Vậy mục đích của việc học là gì? Dù học ở đâu, trường lớp, tự học ở sách vở Kinh, Thơ. Học ở trường đời học để rồi hành, hành để rồi thành đạt những ước mơ. Nhất là sự ước mơ trở thành bậc thầy trong Văn Hóa Cội Nguồn cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời cái học ấy không uổng phí chút nào.

Trong nhiều năm trở lại đây. Đạo Đức xuống cấp trầm trọng là điều báo động tai họa khắp cùng, thu hút sự quan Tâm của nhiều thành phần, trong đó không ít người vào cuộc nhưng chỉ là hạt muối bỏ bể không làm thay đổi được tình hình, càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, những vụ thảm sát kinh người, quan tham trở thành quốc nạn xã hội.
Sự đầu độc hóa chất, không kể chi nòi giống, nhất là trình độ Dân Trí thấp, cái gì có lợi thì làm không nghĩ đến hậu quả, nói chung là hiểm họa khắp cùng không sao nói hết.

Để cứu vãn tình thế một Dân Tộc sắp đi vào diệt vong, nhất là hiểm họa xâm lược từ Trung Cộng khó mà chống trả lại được, ai có thể cứu được hiểm họa trong tình cảnh đất nước nghìn cân treo sợi tóc nầy.
Xin thưa không ai có thể cứu nổi, dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, nói gì đến những người còn nặng tâm phàm. Bè Phái, Đảng Phái. Nếu Quốc Tổ không trở về, cứu vãn tình hình thù trong giặc ngoài. Dân Trí bị đầu độc bởi học thuyết chủ nghĩa Vô Thần không còn nhận biết đâu là đúng sai. Thì coi như đất nước Việt Nam đi vào xóa sổ như Trung Văn Lang, Bắc Văn Lang. Trở thành đất đai của Trung Cộng một trăm phần trăm không sai. Nhưng may thay Quốc Tổ đã trở về. Nổi vui mừng toàn Dân Tộc không cầm được nước mắt.

Để cứu vãn tình thế đầy khó khăn như vậy Quốc Tổ sẽ có cách cứu vãn đưa Dân Tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng vượt qua kiếp nạn. Không ai có thể ngờ nổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân truyền bá Thiên Ý Cha Trời chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Không cần dùng đến súng đạn, gươm đao, giáo mác chuyển hóa hồn linh con người, khai mở Dân Trí, chấn hưng Dân Khí, Dân Tộc Việt Nam bừng bừng khí lòng yêu nước dâng cao, điều nầy đã làm cho quân thù xâm lược khiếp sợ. Khi nhìn thấy Dân Tộc Việt Nam hồi hương trở về Cội Nguồn như nước lỡ. Rền vang tiếng sấm chống quân xâm lược. Sức thông minh người Việt tăng lên gấp trăm lần. Thừa sức đối đầu với Trung Cộng. Thừa sức biến nguy thành an.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng là Dân Tộc ham học, học thường đi đôi với hành. Khi tiếp nhận được Văn Hóa Cội Nguồn liền đi vào hành động, nhất là truyền bá Kinh Thơ, làm sống dậy tinh thần yêu nước cũng như nhận thức được những hiểm họa trước mắt cùng nhau tháo gở và loại trừ những gì có hại cho đất nước mở ra thời đại mới. Thời đại đưa Dân Tộc Việt Nam không những đánh bại được ngoại xâm, mà con xây dựng lên một đất nước vừa giàu mạnh, vừa Văn Minh, vừa khôn khéo vận dụng sức mạnh thế giới làm sức mạnh cho nước Việt Nam.

Tóm lại: Học và Hành luôn là cốt cách của con người Việt Nam. Nhờ ham học và hành động theo hiểu biết từ cái học của chính mình. Chỉ cần có một tia sáng hay một chủ nghĩa ra đời, thời Dân Tộc Việt Nam tiếp cận chuyển mình một cách nhanh chóng làm nên sử vàng của một Dân Tộc, Dân Tộc có truyền thống ưa chuộng cái học và hành động theo sự học.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sấu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường,trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s