ĐỀ 81

ĐỀ 81

Văn Học Nghị Luận

Cùng với đà phát triển kinh tế Văn Hóa Cội Nguồn phát huy mở rộng song song, mở ra thời đại mới thời đại văn minh vật chất lẫn tinh thần.
Một Dân Tộc văn minh về Văn Hóa vũ trụ, lại có tình yêu thương nhân loại, tình yêu thương rộng lớn nầy không những đẹp đẻ nhất trong đời sống con người, mà còn gắng bó lại với nhau nối vòng tay lớn anh em khắp cùng thế giới.

Văn Hóa Cội Nguồn đi vào cuộc sống sẽ xóa tan đi màn u minh đen tối, trả lại ánh sáng bình minh cho nhân loại, nhờ vào ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn tình yêu thương nhân loại phát triển lan tỏa nhanh chóng, sẽ làm cho những Tâm Hồn khô héo trở lại xanh tươi minh quang rực rỡ.
Để cùng chung quan điểm, cùng chung lý tưởng nhân loại phải cần có Văn Hóa Cội Nguồn làm nhịp cầu nối liền giữa con người với con người, đoàn kết thống nhất ý chí vì mục tiêu làm cho thế giới hòa bình không còn chiến tranh, một thế giới đầy sắc thắm hương hoa và mật ngọt.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã trang bị cho chính mình Văn Hóa Cội Nguồn trở nên vô cùng lợi hại không sao lường được. Đây cũng chính là lúc Dân Tộc Việt Nam thần tốc bước vào hội nhập thế giới, góp phần làm tươi đẹp thế giới, thể hiện lối sống đẹp làm cho thế giới khâm phục.
Một Dân Tộc đâu có truyền thống dựng nước Bách Việt Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do Công Bằng, Bình Đẳng thời đâu phải sống cho riêng mình, mà phải hòa mình chung cùng thế giới, sống cống hiến, sống hòa nhập, sống có ích với nhân loại anh em, cuộc sống Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng tuy còn nhiều khó khăn, nhưng không phải vì thế mà co mình không dám cùng thế giới đương đầu với bao thách thức gây bất ổn cho thế giới.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã trụ vững Cội Nguồn thì coi như đã xây dựng nền móng Dân Tộc vững chắc kiên cố, không còn sợ cuồng phong bão tố, không còn sợ nguy cơ xảy ra chiến tranh cho Dân Tộc. Ngược lại Dân Tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng làm mưa làm gió khắp cùng thế giới, năm châu bốn biển.

Con cháu Tiên Rồng Việt Nam cũng đã hiểu rằng Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đồng, Văn Hóa của sự vô địch. Nhân loại không có Văn Hóa nào có thể chống trả nổi, cũng như không bị hàng phục trước Văn Hóa Cội Nguồn. Dân Tộc Việt Nam đầy đủ Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin đưa Dân Tộc Việt Nam lên tầm cao mới, vào trào lưu chung của toàn nhân loại.

Đã trụ vững Văn Hóa Cội Nguồn, Dân Tộc Việt Nam giàu lòng nghị lực trở nên phi thường làm tỏ rạng tương lai của Dân Tộc, trong công cuộc truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Với sức mạnh nội lực Dân Tộc, cũng như sự gia hộ Quốc Tổ, cũng như Cha Trời, Mẹ Trời, Hồn Thiên Dân Tộc đem lại thuận lợi cho Dân Tộc Việt Nam.
Là con Dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng, không còn lý do gì mà không phấn đấu truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, làm tỏ rạng Dân Tộc Việt Nam đất nước Việt Nam.

Lý tưởng vươn cao bay xa của Dân Tộc Việt Nam chính là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn ra khắp cùng thế giới, cũng như vững vàng về học thuyết Chủ Nghĩa Đại Đồng, góp phần vào thế giới những gì tốt đẹp nhất, văn minh nhất về chân lý chính nghĩa, chân lý hòa hợp nhân loại Đại Đồng thống nhất.
Hội nhập kinh tế thế giới song song với truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, chúng Ta cần loại bỏ những tư tưởng bảo thủ, thay vào đó là tư tưởng hòa nhập thế giới, sự hòa nhập không đi vào hòa tan, vì đã trụ vững Văn Hóa Cội Nguồn, mở rộng lòng yêu thương coi nhân loại thế giới như anh em một nhà chung cùng chiếc nôi Địa Cầu. Thời vị thế Việt Nam càng trở nên hùng mạnh. Không có thế lực nào đánh bại được nữa, chấm dứt cảnh xâm lược Việt Nam.

Hòa nhập thế giới, hội nhập kinh tế, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn là một hành trình để cho Dân Tộc Việt làm nên lịch sử vẻ vang, cơ hội Trời cho Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bình luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Một Dân Tộc bình thường, trở nên Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s