ĐỀ 79

ĐỀ 79

Văn Học Nghị Luận

Nói đến một Dân Tộc là nói đến đa thành phần chủng tánh, mỗi người, mỗi vẻ sống riêng. Tạo lên những bông hoa muôn màu muôn sắc vô cùng sống động góp phần vào mùa xuân xã hội. Đó là nói đến xã hội Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng.
Còn xã hội độc tài, độc trị, phi Nhân Bản con người, làm cho con người lúc nào cũng lo âu hoang mang, sợ hãi chỉ sống nay biết nay, không nghĩ đến ngày mai. Con người đã hoang tàn như vậy làm gì có hương sắc mùa xuân. Xã hội hoang tàn bởi mỗi cá nhân con người hoang tàn. Những phi lý, nghịch lý, dồn người Dân vào bước đường cùng, tạo ra xã hội đường cùng, xã hội không có mùa xuân.
Xã hội mùa xuân là xã hội có Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Không có sự xin cho, chỉ sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo Pháp. Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

Ở xã hội Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do mỗi con người là mỗi bông hoa xã hội. Góp phần vào cuộc sống phong phú, đa năng xã hội, xã hội mỗi người một vẻ riêng, một cách sống khác nhau, gắng bó chung trong cuộc sống xã hội không thể tách rời nhau trở thành xã hội mùa xuân.

Vì vậy xã hội Văn Minh, chính là sự văn minh từ cá nhân hòa nhập vào xã hội, lối sống phong phú của mỗi con người là mỗi Tinh Hoa góp phần đa dạng cuộc sống xã hội, tạo lên mùa xuân xã hội, nhất là xã hội Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Những bông hoa cá nhân hoàn Thiện sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn lên.

Một xã hội mùa xuân phần đông con người tự biết hoàn thiện chính mình, nên ít người phạm tội. Không như xã hội độc tài, độc trị nhà tù mọc lên như nấm. Số tội phạm càng ngày càng gia tăng, thậm chí quá tải về tù nhân.
Cách sống của con người là sống có quyền, sống có quyền mới ra cuộc sống con người. Sống có quyền là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Sống mất quyền là lối sống theo Chế Độ Thể Chế độc tài, độc trị. Sống trong khuôn khổ khó mà phát triển tư duy làm thay đổi cách sống. Lối sống khô cằn không những ở lãnh vực kinh tế, mà con ở lĩnh vực Đạo Đức.

Trên con đường thành tựu ước mơ, chọn cho mình một cách sống lợi mình mà không hại người, góp phần vào xã hội những cái mình tìm được, cũng như phát minh ra. Những bông hoa làm rực rỡ xã hội. Lối sống đẹp luôn đem lại sự Văn Minh cho xã hội sẽ được xã hội ủng hộ chấp nhận.

Trong hành trình tiến hóa xã hội chính là sự tiến hóa của mỗi con người, loại bỏ những cái xấu tiến tới cái đẹp, chân thiện, hoàn mĩ. Gây đau khổ cho nhân Dân, sai lầm trong lãnh Đạo đưa xã hội vào con đường Địa Ngục chính là con đường độc tài, độc trị. Kìm hãm sự phát triển xã hội cũng chính là kìm hãm sự phát triển tư duy con người. Có tội với Nhân Dân, có tội với non sông đất nước. Nguyện vọng chính đáng của mỗi con người cũng chính là nguyện vọng của một xã hội. Điều quan trọng nhất là mỗi bông hoa cá nhân con người, phải tự biết làm đẹp chính mình, góp phần xã hội, làm đẹp xã hội. Tiến đến Dân Giàu, Nước Mạnh, xã hội Công Bằng, Bình Đẳng. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do văn minh.

Con người giàu lòng nghị lực sẽ vượt qua thù hận vượt qua ích kỷ, sống tế nhị và ứng xử có Văn Hóa. Tính cách khoan dung độ lượng, chính là nhờ nghị lực phi thường. Có nghị lực phi thường mới quy tụ được nhân tài, không vì lối sống cá nhân mà quên đi lối sống của một đất nước. Lối sống vì đất nước bao giờ cũng vươn tới cái đẹp, sống hòa bình, sống không chiến tranh, không có sự đấu đá lẫn nhau. Ai Ai cũng được an vui hạnh phúc. Dưới ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Trong suốt hành trình lịch sử con người gắn liền với xã hội, con người càng cao thượng, thì xã hội đất nước càng thịnh trị rực rỡ mùa xuân.
Tóm lại: Mỗi con người là mỗi bông hoa góp vào mùa xuân xã hội, muốn được như vậy con người cần nâng cao về nhận thức sống có Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa, Đời- Đạo là một không tách rời nhau. Tốt Đời đẹp Đạo, tốt Đạo đẹp Đời. Ai cũng được như thế thời ngay trong chốn trần gian này trở thành Thiên Đàng Cực Lạc Trần Gian.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s