ĐỀ 75

Văn Học Nghị Luận

Muốn phát huệ nhanh chóng thần tốc, không gì hơn thâm nhập Văn Hóa Cội Nguồn, đọc Văn Hóa Cội Nguồn thời coi như khai mở trí huệ nhanh chóng trở thành người thông minh. Sự cung cấp nguồn tri thức khổng lồ trong Văn Hóa Cội Nguồn làm cho người đọc mở rộng tầm nhìn nâng cao nhận thức tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng rút ngắn thời gian vô lượng kiếp tu luyện.

Văn Hóa Cội Nguồn đã trở thành Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Sử, Văn, rất thuận tiện ở mọi lúc mọi nơi, khi cần là có. Đọc qua Văn Hóa Cội Nguồn trí huệ lớn nhanh thần tốc không bao lâu thời vượt qua chính mình, làm chủ chính mình. Nhìn thấu cuộc đời làm chủ cuộc đời. Việc trở về cõi trời không còn là điều xa xôi nữa. Mà ở trong tầm tay.

Sự sai lầm hay phạm tội cũng là chuyện bình thường không có gì là quan trọng, chỉ cần không làm ác nữa là được trở về Cội Nguồn đọc Kinh, Thơ. Nghiệp ác trong Tâm dần dần bị tiêu diệt không còn phát triển được nữa. Lại nữa chỉ cần một Chủng Tánh giác Ngộ Chứng Ngộ. Thì hàng loạt Chủng Tánh trong Tâm Thức giác Ngộ Chứng Ngộ theo. Tạo thành vô lượng chủng tánh giác ngộ trong Tâm, sức thông minh cũng từ đó tăng lên công đức nơi tâm vô lượng. Nêu biết phát huy sự Giác Ngộ ấy bằng cách lập thệ nguyện tức là lập Đại Nguyện tận độ nhân loại về trời cũng như trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ không xa.

Sự sai lầm con người đã biết sai mà không chịu bỏ tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi huân tập thành nghiệp thức tức là quả nghiệp được hình thành. Liền bị những Định Luật Vũ Trụ xoay chuyển như Luật Nhân Quả, Luật Vay Trả. Luật Nhân Duyên chuyển theo bè theo lũ oan oan tương báo, nợ nợ đáo đầu vay qua trả lại, vay lại trả qua không biết bao giờ chấm dứt.

Người nào tự biết sửa mình, loại bỏ những thói hư tật xấu, thời người ấy nhất định trở thành thiện nhân trí thức. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đối với họ chẳng còn xa. Người xem thường Văn Hóa Cội Nguồn thời bỏ lỡ cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phải chờ hàng chục triệu năm tới may ra mới gặp được Văn Hóa Cội Nguồn. Nếu gieo nghiệp ác quá nặng phạm năm đại trọng tội thì coi như không còn cơ may đầu thai trở lại làm người nữa thời có đâu mà gặp được Văn Hóa Cội Nguồn.

Giá trị Văn Hóa Cội Nguồn là vô tận, không sao hiểu thấu hết được sự vi diệu của Văn Hóa không thể nghĩ bàn. Một loại Văn Hóa khai trí phải nói là vô cùng độc đáo. Không những Văn Hóa thần tốc về khi trí mà thành phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng rất nhanh, Sự ưu điểm vượt trội của Văn Hóa Cội Nguồn phải nói là vô tận. Không có một Văn Hóa nào sánh kịp. Thứ Văn Hóa làm thay đổi tư duy con người nhanh chóng. Phải nói đúng hơn chỉ có Văn Hóa Thiên Ý mới mầu nhiệm như vậy.

Những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn anh linh tỏa sáng Nhân Cách đỉnh cao tạo lên vẻ đẹp Linh Hồn Thánh Thiện, khác hẳn với người thường. Giàu Văn Hóa Cội Nguồn cũng có nghĩa là giàu trí huệ, giàu trí huệ thời có tất cả tùy sức lực mà thành lập cõi nước trời. Sống ở đời dù cho giàu có đến đâu, quyền lực đến đâu mà trong Tâm không có Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời thì sự giàu sang quyền lực kia cũng như không. Còn phước thời còn tồn tại hết phước thời Quyền Lực cũng như sự giàu có cũng ra đi. Hơn nữa quyền lực sự giàu có chỉ là giả tạm nơi chốn trần gian. Nhắm mắt xuôi tay thời tất cả đều thuộc về người khác không còn của mình nữa. Linh Hồn ra đi chỉ hai bàn tay trắng.

Lặn lội cho lắm khốn khổ trăm chiều cuối cùng cũng chỉ trở về con số không, khi hiểu rõ sự thật tiền tài vật chất không giúp ích gì được cho Linh Hồn, chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới giúp ích được cho Linh Hồn thì cũng đã muộn không còn cứu vãn được nữa vì thời gian đã hết, số mạng con người còn sống không được bao lâu thời lìa xa trần thế. Giàu tiền giàu bạc, giàu của không mang theo được trở thành trắng tay trống không.

Tóm lại: Muốn về trời cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời Văn Hóa Cội Nguồn chính là chìa khóa đi đến thành công, con đường cứu cánh của sự sa đọa Linh Hồn vượt qua chính mình làm chủ chính mình , sống vui vẻ và nhìn thấy rõ tương lai, những gì tốt đẹp nhất ở mai sau. Không còn lạc lối bơ vơ vì đã có nơi nương tựa, cũng như những bước chân đi trên Văn Hóa Cội Nguồn là những bước chân đơm hoa kết trái hạnh phúc. Cũng như trở lại Thiên Đàng Cực Lac an vui hạnh phúc vĩnh hằng.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận. bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————