PHÁP MÔN TRỊ BỆNH

PHÁP MÔN TRỊ BỆNH

Những ai bệnh tật khốn cùng
Thời mau luyện khí tu thiền Long Hoa
Luyện khí hít thở thật sâu
Chứa vào bể khí ở nơi đan điền
Làm cho ngũ khí đều hòa
Làm cho cơ thể tràn đầy Âm Dương
Long là Rồng khí xương lưng
Dọc theo xương sống Kim Tinh sáng ngời
Tiên khí ở tại hạ điền
Dùng ý dẫn khí theo vòng châu thiên
Tức là dẫn khí chạy quanh
Đan Điền, xương cụt, chạy lên đỉnh đầu
Vòng qua phía trước trở về
Xuống cổ xuống ngực đan điền tụ ngưng
Vận hành Thái Cực Đồ Thơ
Thông qua hai huyệt Âm, Dương giao hòa
Chính là Xương Cụt, Đỉnh Đầu
Hai huyệt quan trọng của người luyện công
Hai huyệt Đốc mạnh. Nhâm kinh
Khai thông kết hợp Âm, Dương kết thành
Xác thân nhị thể trong người
Chính là nhị thể Linh Hồn khí thân
Làm cho bệnh tật tiêu tan
Bệnh chi cũng khỏi lo chi u buồn
Hữu- vô, kết hợp tuần hoàn
Khai thông lục thức nhiệm mầu biết bao
Ung thư , ma tuý  lo chi
Chỉ cần tu luyện triệt tiêu chẳng còn
Phương pháp chữa bệnh diệu kỳ
Đẩy lùi bệnh tật lạ lùng khó tin
Đại thừa trị bệnh là đây
Chỉ cần tu luyện ra công thời thành
Những ai bệnh tật khốn cùng
Thời mau luyện khí tu thiền Long Hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-
Chú ý, tu thiền luyện khí một thời gian, tích tụ chân khí nơi đan điền, rồi mới đi vào pháp môn trị bệnh
* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s