ĐỀ 70

Văn Học Nghị Luận

Những ai trở về Cội Nguồn yêu Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn thường là những bậc thông minh, sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn thiên biến vạn hóa đa năng trên nhiều lĩnh vực. Giáo Dục, Cảm Hóa, Trảm Quỷ Trừ Yêu. Xóa tan mây mù đoàn kết Dân Tộc, khai Dân Trí độ Dân Sinh, chuyển xây đất nước đi đến Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là nền tảng của hạnh phúc, luôn đem lại mùa xuân cho cuộc sống, đạt đến chỗ tuyệt diệu của ước mơ. Sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn thành thạo ra đòn thần tốc thời mới thấy được sự tuyệt diệu của Văn Hóa. Không có việc lớn nào mà không thành, không có kẻ thù nào mà không bị hàng phục, không thế lực nào ngăn cản được, chướng ngại nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thì coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không sợ ngục tù ý chí gang thép bất khuất kiên cường bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho người ta kính phục ngưỡng mộ tôn kính biết chừng nào.
Những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn tỏa sáng lòng yêu nước thương Dân Nhân Cách Cao Thượng. Khiêm cung nhu hòa tạo lên vẻ đẹp Tâm Hồn không phai mờ theo năm tháng lưu danh sử sách muôn đời.
Những ai đối với Văn Hóa Cội Nguồn là nơi tu học rèn luyện phấn đấu không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao trí huệ làm giàu cho chính mình phục vụ cho đời.
Để thấu đạt Văn Hóa Cội Nguồn sự nổ lực là rất lớn mới thấu hiểu được sự thâm cao của Văn Kinh, những người đi trước họ đã dày kinh nghiệm vững vàng trong nền Đạo Pháp, nắm vững Binh Pháp đạt đến cảnh giới biến hóa thần thông, sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng hiệu quả, trên nhiều lĩnh vực xã hội, luôn đem lại thành công.

Không có sự nổ lực nào mà không đem lại kết quả dù nhiều hay ít, dù cho khó khăn chướng ngại, rào cản thử thách để đạt đến mục đích thời phải quyết vượt qua, bỏ lại sau lưng những cay đắng sự kinh khi, bài bác chê bai của người đời thì nhất định gặt hái những gì mà mình mơ ước.
Suy cho cùng Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao vũ trụ, Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, đây là cơ hội hàng vạn triệu năm mới gặp được. Cơ hội cho chúng Ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như làm Vua, Chúa các tần trời cõi trời.

Môt Tâm Hồn hòa nhập Văn Hóa Cội Ngồn không muốn tài ba cũng thành tài ba, không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự giác ngộ về Cội Nguồn từ một người bình thường dần dần trở nên phi thường Văn, Võ song toàn có nghĩa là thấu hiểu binh pháp cũng như thông suốt ý nghĩa Văn Kinh tài năng theo đó xuất hiện.

Để trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu trí huệ vô tận, cũng như tận độ nhân loại con người, không phải đọc vài ba câu kinh mà thành được cá chép hóa Rồng. Sự phấn đấu đúng hướng sẽ cho Ta kết quả như mong muốn. Để đạt đến đỉnh cao hàng phục nhân loại không cần dùng đến súng đạn gươm đao giáo mác thời phải sử dụng thông thạo Văn Hóa Cội Nguồn biến hóa như ý. Những bậc đàn anh những người đi trước từng sử dụng áp dụng Văn Hóa Cội Nguồn như một liều thuốc bệnh nào thuốc nấy.

Biết dùng Văn Ý nào phá tan chướng ngại trước mắt. Ví dụ trước mắt là Rít thời phải dùng Văn Ý là Gà, trước mắt là Chuột, phải dùng Văn Ý là Mèo. Trước mặt là Dân Trí thấp thời dùng Văn Hóa Ánh Sáng khai trí, trước mặt là Yêu Tinh Quỷ dữ chúng không sợ trời sợ đất, nhưng rất sợ cấp trên của chúng.

Cấp trên của chúng là hiện thân của sự đa nghi khó mà hàng phục chỉ đem cái lợi to lớn đến cho họ là xong nhất là cái lợi to lớn trong Văn Hóa Cội Nguồn mà Yêu Tinh Quỷ dữ nhận được biết được từ trong cái lợi Văn Hóa Cội Nguồn, thì Yêu, Tinh Quỷ dữ nhất định không bỏ qua nghe theo làm theo biến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cần gì phải tiêu diệt Ác Ma Ác Quỷ phạm vào tội sát sanh tổn hại uy đức.

Tóm lại: Những người trở về với Cội Nguồn, yêu Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Thường là người sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn thiên biến vạn hóa đa năng trên nhiều lĩnh vực, giáo dục, cảm hóa, hàng phục Yêu Tinh Quỷ Dữ, đánh đuổi quân thù xâm lược, đoàn kết Dân Tộc, đem lại mùa xuân cho cuộc sống, chuyển đổi đất nước thay đổi Chế Độ Bất Chiến Tự Nhiên Thành đạt đến sự tuyệt diệu mơ ước của con người, không thể nghĩ bàn.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-