ĐỀ 68

Văn Học Nghị Luận

Nói đến Văn Hóa Cội Nguồn là nói đến sự nghiệp Văn, Thơ, Kinh, Sử, Triết, Truyện. Một trong Quốc Bảo của Tam Bảo Quốc Gia. Thế nào là Tam Bảo Quốc Gia ?
1- Văn Hóa Cội Nguồn, 2- Địa Long Quốc Kỳ, 3- Quốc Dân Đồng Bào.

Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời thường xuất hiện ở cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 10 đi vào Cơ Tận Độ vũ trụ. Cơ Tận Độ lớn nhất trong 20 tiểu kiếp của kiếp trụ vũ trụ.
Có thể nói Cơ Tận Độ của Chí Tôn Quốc Tổ trong Cơ Long Hoa bắt đầu gần cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10 giữa kiếp trụ lớn nhất trong 20 tiểu kiếp của kiếp trụ. Số lượng người thành Phật Tổ, Thánh, Tổ, Tiên Tổ, Thần, Tổ, Chúa Tổ là không thể nghĩ bàn, huống chi là thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dù cho Phật tính đếm cả trăm nghìn năm cũng không xuể, nói chi sống lượng người được siêu sanh về các cõi trời tầng trời trở thành Thiên Chúng Chư Thiên Dân Trời không thể nghĩ bàn.

Quốc Tổ xuống trần lần hai để lại Văn Hóa Cội Nguồn truyền trao cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, truyền bá ra khắp cùng thế giới Địa Cầu, sau đó khắp cùng vũ trụ đi vào Cơ Tận Độ lớn nhất của Kiếp Trụ, trong 20 tiểu kiếp của Kiếp Trụ vũ trụ.
Cách đây năm nghìn năm Quốc Tổ xuống trần khai lập nước Văn Lang truyền Văn Hóa Cội Nguồn bằng khẩu tự ngôn từ vì lúc ấy chưa có chữ viết cũng như giấy bút, nếu có cũng còn ở lạc hậu thô sơ. Do truyền khẩu quá dài dẫn đến Tam Sao Thất Bổn. Văn Hóa Cội Nguồn dần dần biến mất. Dân Tộc Văn Lang cũng kết thúc chuyển sang giai đoạn Âu Lạc rồi đến Dân Tộc Việt Nam Đại Việt.

Phải nói rằng Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa châu báu Văn Hóa Thiên Ý, không có Văn Hóa nào sánh kịp nói gì đến cao hơn. Sự đón nhận Văn Hóa Cội Nguồn nghe lời Trời dạy, thì coi như trở lại Thiên Đàng Cực Lạc, quê hương con người sống trong trường thọ vĩnh hằng an vui tự tại. Trần Gian chỉ là cõi tạm, đến rồi đi chớp mắt kiếp người qua liền. Không như ở Thiên Đàng Cực Lạc Chánh Quê con người.

Đến với Cội Nguồn có nghĩa là trở lại cõi trời, cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Huống chi là truyền bá kinh thơ độ tận nhân loại trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ. Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Giáo hóa vô lượng cõi nước trời.
Cội Nguồn Tổ Tiên Ông Cha Vũ Trụ. Tức là Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Cũng như Cội Nguồn Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc phải nói là tối đại Linh Thiên. Chỉ cần quy kính Cội Nguồn thì tội lớn cở nào cũng qua, không còn sa đọa nơi Tam Đồ khổ. Huống chi là nghe theo lời dạy Cha Trời, Mẹ Trời. Tổ Tiên của nhân loại con người. Thì tất cả đều được về trời đi vào cơ Tận Độ.

Cội Nguồn Tổ Tiên Ông Cha Vũ Trụ. Cội Nguồn Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc là nguồn lợi lớn vô tận vô biên cho ai bước vào Cội Nguồn. Họ sẽ có tất cả muốn gì được nấy dù cho đó là làm Vua, Chúa, các cõi trời, Chuyển Luân Vương các Tầng Trời.

Phải có trí huệ mới thấy được sự độc đáo của Văn Hóa Cội Nguồn. Còn những người không có trí huệ ở dạng thấy đâu nói đó thì khó mà nhận biết cái lợi to lớn không thể tưởng tượng hay nghĩ bàn trong Văn Hóa Cội Nguồn.
Biết quý trọng Văn Hóa Cội Nguồn thì đã đạt được một nửa thành công. Còn một nửa còn lại là Ta đem hạt giống Thiên Ý gieo trồng khắp thiên hạ, là cho Thiên Hạ hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thì coi như Ta đã thành công trọn vẹn.

Ở vào thời Mạc Pháp ở những thập niên cuối kỉ nguyên 2000 năm nhất là thế kỉ 20 bóng u minh ngập tràn chiến tranh loạn lạc. Anh Em tương tàn nồi da xáo thịt bên thua cuộc phần thời chết, phần thời lây lất để sống, phần bỏ xứ ra đi lưu lạc khắp phương trời. Bể trần mênh mông đầy sóng gió đưa đẩy kiếp người chẳng biết về đâu, mang nỗi buồn man mác xa quê hương.
Phải nói rằng Văn Hóa Cội Nguồn như liều thuốc trường sanh xóa bỏ hận thù làm sống dậy bao Tâm Hồn khô héo, đâm chồi nẩy lộc Tình Thương trở nên xanh tốt tìm lại ánh mùa xuân hòa bình thịnh vượng an vui.

Tóm lại: Nói đến Văn Hóa Cội Nguồn là nói đến Văn Hóa sự nghiệp, Có công liền có quả nhất là gặt quả Trí Huệ không sao nghĩ bàn. Nói đến Văn Hóa Cội Nguồn là nói đến chủ nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Nhân Chủ Vũ Trụ. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng văn minh ở nhân gian.
Nói đến Văn Hóa Cội Nguồn là nói đến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về Thiên Đàng Cực Lạc quê hương con người. cũng như giải thoát luân hồi sanh tử, không còn sao đọa vào đường dữ, Đia Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường, Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-