ĐẤU TRANH HIẾN PHÁP

ĐẤU TRANH
HIẾN PHÁP

Đấu tranh Hiến Pháp văn minh
Cần chi súng đạn gươm đao bạo tàn
Cuộc đấu trí, sáng bừng chân lý
Càng đấu tranh, càng thấy sáng ra
Làm cho non nước nở hoa
Thái bình, an lạc, âu ca, sang giàu
Đòi quyền sống, mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do, tự quyết mưu sinh
Nhân quyền, Dân Chủ công minh
Công Bằng, Bình Đẳng, cạnh tranh công bằng
Bất bạo động, mới là thượng sách
Trên con đường Văn Hóa Cha Ông
Phá tan bóng tối u minh
Đòi quyền cơ bản, Tạo Hóa ban cho con người
Con đường bất chiến nhiên thành
Không ngoài Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Đấu tranh Hiến Pháp Văn Minh
Cần chi súng đạn gươm đao cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s