ĐẤU TRANH
HIẾN PHÁP

Đấu tranh Hiến Pháp văn minh
Cần chi súng đạn gươm đao bạo tàn
Cuộc đấu trí, sáng bừng chân lý
Càng đấu tranh, càng thấy sáng ra
Làm cho non nước nở hoa
Thái bình, an lạc, âu ca, sang giàu
Đòi quyền sống, mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do, tự quyết mưu sinh
Nhân quyền, Dân Chủ công minh
Công Bằng, Bình Đẳng, cạnh tranh công bằng
Bất bạo động, mới là thượng sách
Trên con đường Văn Hóa Cha Ông
Phá tan bóng tối u minh
Đòi quyền cơ bản, Tạo Hóa ban cho con người
Con đường bất chiến nhiên thành
Không ngoài Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Đấu tranh Hiến Pháp Văn Minh
Cần chi súng đạn gươm đao cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–