ĐỀ 67

Văn Học Nghị Luận

Trong thế thời u uất đầy rẫy những ngang trái đau xót bất công. Những phi lý thường xảy ra. Từ không có tội biến thành có tội, đi vào lao lý tù đày, những oan sai không người giải quyết dù cho đi thưa kiện hàng mấy mươi năm, kiện tới già rồi chết đi trong sự oan ức không nhắm mắt.

Những trí thức có lương tri nhìn thấy rõ những bất công phi lý. Nhưng không muốn nhập cuộc phản đối vì sợ mang họa vào thân, phản đối một thời thế cái ác lên ngôi công lý chân thiện luôn bị trù dập thời phản đối để mà làm gì. Nếu có phản đối cũng không làm suy giảm những phi lý bất công mà làm cho cái ác bùng phát mạnh càng tăng thêm sự bất công mà thôi.
Ở vào thời thế cái ác lên ngôi cái thiện coi rẻ, lời hay lẽ đúng bị coi thường những oan sai bất công thường xảy ra khắp mọi nơi từ thôn quên đến thành thị. Không phải ai cũng dám lên tiếng phản đối sự thật, vì sự can đảm dễ có mấy ai. Nếu can đảm phản đối những phi lý bất công thì cũng chỉ là hạt muối bỏ bể dẫn đến mang họa bản thân.

Cảnh đời như vậy là do huyền cơ Tạo Hóa chuyển xoay đến thời Mạc Pháp. Âm Khí bao trùm thuận lợi cho cái ác lên ngôi. Bậc kỳ nhân ở vào thời nầy hiểu rõ thế thời ẩn dật nhóm ngọn lửa Chân Thiện, cũng như nói trước những sự việc xảy ra để cho bá tánh biết trước mà phòng tránh. Chờ cơ Mạc Pháp trôi qua thượng ngơn Thánh Đức ra đời liền xuất hiện truyền bà kinh giáo chuyển xoay tình thế cứu nước cứu non. Thoát khỏi hiểm họa đè lên Dân Tộc bấy lâu. Nếu không may qua đời thì lời dạy của các Ngài chỉ đường cho mà đi.

Ở vào thời Mạc Pháp các Bậc Kỳ Nhân thường là khuyến tu mau có nghĩa là gieo hạt giống lành trong tâm thức con người chờ Cơ thượng ngơn Thánh Đức ra đời hạt giống thiện lành trong Tâm Thức ấy liền mọc lên tươi tốt kết trái đơm hoa nhất là tiếp nhận ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn nhanh chóng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa.

Những người trong thời kỳ Mạc Pháp hướng thiện làm lành khi mất thân người Linh Hồn không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, còn ở lại nơi trần gian tái kiếp làm người trong thời thượng ngơn Thánh Đức nhờ hạt giống lành trong Tâm thức khi gặp được Văn Hóa Cội Nguồn liền ngộ Đạo thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng loạt về trời khi mãn kiếp trần.

Những người gặp được Văn Hóa Cội Nguồn chỉ cần đọc được vài ba câu Kinh Thơ Thiên Ý, thì cũng đã tiêu tan vô lượng tội ác, nếu biết hướng thiện làm lành cũng được siêu sanh về trời.

Tóm lại : Sanh ra trong thời Mạc Pháp rất khó trở về trời vì huyền cơ Âm Khí hưng thịnh cái ác lên ngôi. Nếu biết tu hành khi mãn kiếp trần vẫn còn nằm trong Cơ Mạc Pháp Linh Hồn không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chờ Cơ Thượng Ngơn Thành Đức ra đời đầu kỷ nguyên Cơ Tận Độ, đầu thai trở lại làm người gặp Văn Hóa Cội Nguồn gốp nhặt hành trang Thiên Ý mãn kiến trần trở lại Thiên Đàng Cực Lạc.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-