ĐỀ 64

Văn Học Nghị Luận

Theo đúng nghĩa của một con người Trí, Đức, toàn vẹn họ không bao giờ xây dựng lên một Thể Chế Độc Tài, cũng không bao giờ đặc quyền lợi Đảng Phái lên trên Tổ Quốc mà luôn hết lòng trung thành với Tổ Quốc, sẵn sàng bỏ Đảng Phái chớ không bỏ Tổ Quốc, biết lấy Dân làm Gốc không bao giờ xa Dân.

Người Tài, Đức vẹn toàn họ chỉ xây lên công trình những gì tốt đẹp nhất của Dân Tộc. Như khai Dân Trí, xây dựng Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, xây dựng con người có Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức. Nhất là xây dựng lên nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính, tạo ra sân chơi minh bạch để cho mọi thành phần kinh tế cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng tiến hóa chất lượng đồng loạt vươn lên, làm giàu cho quê hương non sông đất nước.

Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, muốn có một đất nước thật sự giàu mạnh, không có con đường nào khác hơn là xây dựng công trình Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn làm nền tảng trụ vững cho cả Dân Tộc. Truyền bá đi vào lòng người khai Dân Trí, chấn hưng Dân Khí, phát huy nội lực toàn Dân đi trên con đường rộng lớn Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Mỗi người Dân là mỗi chiến sĩ Văn Hóa, mỗi anh hùng lao động. Dù là lao động chân tay hay trí óc. Kẻ sĩ nam nhi, nữ lưu hào kiệt, mang trong mình chí lớn vươn đôi cánh Tiên Rồng bay cao bay xa.

Người con Dân đất Việt luôn tỏa sáng lòng Trung, Hiếu, đối với Ông Cha đối với non sông đất nước. Lấy Đức Nhân để cảm hóa con người. Lòng yêu nước phải đi đôi tôn thờ người dựng nước, không quên công ơn bao lớp Cha Ông đã ngã xuống bảo vệ non sông đất nước cho đến ngày hôm nay.

Dù cho con cháu Tiên Rồng Việt Nam sau nầy được sự tôn vinh của toàn thế giới, không lấy đó làm cao ngạo càng lên cao thì càng phải hạ mình xuống thấp. Muốn được lòng Thiên Hạ không được trụ ở chỗ quá cao tự cho mình là trên hết nhất là lòng cao ngạo xem nhân loại không ra gì. Theo Định Luật vũ trụ chỗ cao khó giữ được nước. Phải hạ mình xuống thấp, càng thấp thì mới giữ được nước. Nước Là Dân, nước là Thiên Hạ, nước là Nhân Loại. phải hết lòng phục cho Dân nói riêng, phục vụ cho nhân loại nói chung. Nhất là phục vụ trang trải Văn Hóa Cội Nguồn làm cho nhân loại ai nấy cũng được hạnh phúc.

Đã là đấng hào kiệt thì phải hiểu những Định Luật mà Tạo Hóa đã an bày phải biết gieo trồng giống gì để mà sau gặt hái vì vậy phải loại bỏ tất cả những Tà Giáo. Những học thuyết đem lại chiến tranh.

Sự sống nơi vũ trụ đã cho Ta thấy muôn sanh linh vạn vật luôn hướng về Trời tìm nơi ánh sáng. Vì thế Trời là đỉnh chung nơi mà con người muốn tìm đến, nhưng đến được trời phải có ánh sáng soi đường cho họ. Đó là ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn phá tan sự tối tăm trong Linh Hồn của họ. Sự thấm thía trải qua bao gian nan vì đã lạc mất phương hướng rơi vào vòng xoáy của sự tối tăm, đưa Dân Tộc đến cảnh nô lệ, thảm thương hơn là cảnh nồi da xáo thịt tương tàn anh em. Sống đảo điên chạy theo xu thế ngoại bang, truyền thống Anh Linh dựng nước giữa nước đi vào quên lãng Đạo Đức xuống cấp đi vào băng hoại tàn phá Nhân Cách, Đạo Đức con người, làm cho cuộc sống trăm kiểu khổ nghìn kiểu họa sống lây sống lất, sống đày sống đọa, sống chẳng ra sống vì mất hết Tự Do, mất hết những Quyền cơ bản con người, mất hết Quyền cơ bản Công Dân. Lối sống như thế phải chăng là lối sống nhà tù, đã là lối sống nhà tù thời làm sao đất nước phát triển cho được, đành phải chịu cảnh đói nghèo lạc hậu.

Tóm lại: Theo đúng nghĩa của một người Trí, Đức toàn vẹn họ không bao giờ xây dựng lên một Chế Độ Thể Chế Độc Tài Độc Trị, mà xây dựng lên Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Nhất là xây dựng lên một nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính, làm ngôi nhà chung cho toàn Dân Tộc. Phát huy nội lực cả Dân Tộc phát triển theo kiểu cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng những gì Hiến Pháp đã Hiến Định, Luật Pháp bảo vệ, Đạo Pháp dẫn đường vượt qua đói nghèo lạc hậu, tiến đến Dân giàu Nước mạnh xã hội Công Bằng Văn Minh.

Văn Học Nghị Luận : Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-