ĐỀ 63

Văn Học Nghị Luận

Một Dân Tộc luôn tôn thờ lẽ phải nhất là sự cao thượng trong văn chương phụng sự cho nhân loại, vươn tới chân thiện hoàn mĩ. Đi đến sự giác ngộ cứu cánh xóa bỏ hận thù làm cho cuộc sống càng ngày càng xuân.
Sự mâu thuẫn phát sinh trong đời sống chia bè rẽ phái tương tàn anh em đưa con người tới chỗ bất hòa khó mà hàn gắn, tiếp nối hết thảm kịch nầy đến thảm kịch khác.

Quốc Tổ Vua Hùng quá hiểu rõ những mặt trái mặt phải của xã hội nhất là xã hội Độc Tài luôn dẫn đến sự bất hòa, từ xã hội độc tài Phong Kiến của Vua Cha Kinh Dương Vương, chuyển sang xã hội Đa Nguyên, tôn trọng Quyền con người, nay gọi là “Nhân Quyền”. Tôn trọng Quyền Công Dân, nay gọi là “Quyền Dân Chủ” lấy Dân làm Gốc quyền lực tối cao thuộc về người Dân. Quyền Tối Cao Toàn Dân được Hiến Định trong Hiến Pháp. Một việc trọng đại đất nước đều do toàn Dân quyết định. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào đời sống đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng văn minh trong xã hội, mở ra thời đại Văn Lang. Thời đại Văn Minh nhất địa cầu thời đó.

Với một xã hội tôn trọng Quyền con người, tôn trọng Quyền Công Dân, xã hội công Bằng Bình Đẳng Tự Do, sống trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Tam Quyền Phân Lập ai cũng như ai, ai cũng được Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Một môi trường sống lành mạnh như thế. Đương nhiên là Dân giàu Nước mạnh.

Sống có lí tưởng lại không bị hạn chế những Quyền cơ bản con người Nhân Quyền. Không bị hạn chế Quyền Công Dân, Quyền Dân Chủ nên những bi kịch ít xảy ra nhất là bi kịch chia bè rẽ phái chiến tranh tương tàn nồi da nấu thịt. Một Nhà Nước thống nhất một hành lang pháp lý từ trung ương xuống địa phương chung một Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.

Cũng từ đó Dân Tộc Bách Việt Văn Lang sống đoàn kết luôn tôn thờ cái đẹp nhất là sự cao thượng trong Văn Chương giá trị tốt đẹp của Văn Hóa. Một thứ Văn Hóa có giá trị nhân văn Đạo Đức cao, tác động mạnh mẽ đối với con người làm cho con người luôn hướng tới cái chân Thiện hoàn Mĩ. Tô điểm cho cuộc đời, làm đẹp cho xã hội hàm chứa bao vẻ đẹp nhất là vẻ đẹp Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Đạo Đức vẻ đẹp Tâm Hồn.

Dân Tộc Bách Việt Văn Lang cũng nhận thức được rằng. Văn Hóa Cội Nguồn là một công trình kiến trúc vĩ đại mang tầm vóc vũ trụ, chức năng vai trò Văn Hóa là làm cho con người tỏa sáng Thánh Thiện. Xã hội an vui, Dân giàu Nước mạnh, Công Bằng Bình Đẳng văn minh.
Một Dân Tộc vững Nguồn vững Cội như Dân Tộc Bách Việt Văn Lang dù gian nan vất vả đến đâu, khổ nhọc đến chừng nào cũng không đi vào hỗn loạn, có nghĩa là luôn ổn định chính trị vì vậy không có thế lực ngoại bang nào xâm lược hay đánh bại được, huống chi là sự giàu mạnh của Dân Tộc Văn Lang.

Sự thay đổi của một con người phần lớn là nhờ Văn Hóa vì vậy người Dân Văn Lang rất coi trọng Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa có một không hai nơi trần gian.

Tóm lại : Một Dân Tộc dù Văn Minh cho mấy mà lạc Cội lạc Nguồn thì nhất định rơi vào cảnh tối tăm ngay. Vì vậy muốn xây dựng con người đẹp, xã hội văn minh Thì nhất định không được lạc Cội lạc Nguồn. Văn Hóa Nguồn Cội chính là Văn Hóa cao đẹp ung đúc lên con người cao đẹp, xã hội chân thiện. xã hội chân thiện là xã hội có sự tôn trọng lẫn nhau giữa người và người, giữa các Bộ Tộc đối với các Bộ Tộc. các Dân Tộc đối với các Dân Tộc, đối xử như Anh Em. Muốn làm được điều đó không chỉ có Văn Hóa cao thượng, mà còn phải có Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp Minh Chính, Đạo Pháp Minh Chính, thành ngôi nhà chung ai cũng như ai không ai khác ai hưởng lợi từ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Cũng như được Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp bảo vệ.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-