LÈO LÁI CON THUYỀN

LÈO LÁI CON THUYỀN

Cứu nước non, phải dùng binh dùng pháp
Không gì hơn, bằng Văn Hóa Cội Nguồn
Nhu với cương, đều phải dùng đúng chỗ
Tránh sai lầm, đổ vỡ cảnh tai ương
Cảnh nội chiến, chỉ làm thêm khốn khổ
Hận với thù, tiếp nối mãi triền miên
Phải lèo lái, con thuyền qua sóng dữ
Đến an lành, đạn chẳng tốn một viên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s