LÈO LÁI CON THUYỀN

Cứu nước non, phải dùng binh dùng pháp
Không gì hơn, bằng Văn Hóa Cội Nguồn
Nhu với cương, đều phải dùng đúng chỗ
Tránh sai lầm, đổ vỡ cảnh tai ương
Cảnh nội chiến, chỉ làm thêm khốn khổ
Hận với thù, tiếp nối mãi triền miên
Phải lèo lái, con thuyền qua sóng dữ
Đến an lành, đạn chẳng tốn một viên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————