KHIẾP KINH GIẶC THÙ

KHIẾP KINH GIẶC THÙ

Ai là con cháu Tiên Rồng
Chung nhau tiếp bước Vua Hùng mà đi
Đánh cho xâm lược ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía uy linh hào hùng
Làm cho nước việt lẫy lừng
Làm cho nước Việt sáng bừng Việt Nam
Dựng xây non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh lừng vang đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s