KHIẾP KINH GIẶC THÙ

Ai là con cháu Tiên Rồng
Chung nhau tiếp bước Vua Hùng mà đi
Đánh cho xâm lược ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía uy linh hào hùng
Làm cho nước việt lẫy lừng
Làm cho nước Việt sáng bừng Việt Nam
Dựng xây non nước, nước non
Dân giàu nước mạnh lừng vang đất trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-