ĐỀ 62

Văn Học Nghị Luận

Sự xuất hiện của Văn Hóa Cội Nguồn, mở ra trang sử mới, trang sử Thánh Đức của Việt Nam. Cơ tận hưởng những gì tốt đẹp Ông Cha để lại cho Dân Tộc con cháu Tiên Rồng Việt Nam. Văn Học Cội Nguồn là kho tàn tri thức Nhân Loại, tài sản quý báu vô giá của Việt Nam. Văn Hóa Cội Nguồn nâng cao vai trò Việt Nam đối với thế giới, đưa Việt Nam hòa nhập thế giới làm rạng danh đất nước Việt Nam con cháu Tiên Rồng.

Từ một đất nước lạc hậu nghèo khổ, thua kém các nước trên nhiều lĩnh vực, kinh tế chính trị, quân sự kể cả Văn Hóa ứng xử. Thế mà trong bổng chốc Dân Tộc Việt Nam lớn lên như thổi trên nhiều lĩnh vực Văn Hóa, Chính Trị, Ngoại Giao, kể cả phát triển kinh tế thần tốc đi đến Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

Những nghĩa cử cao đẹp, tình đồng loại gắng bó nở hoa nhận thức gặt hái thành quả hòa hợp đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, không những thành công về mặt Dân Trí, về mặt Dân giàu Nước mạnh, về mặt liên minh thế giới, tạo lên sức mạnh đứng vững trong liên minh quốc Tế không ai dám đụng đến Việt Nam nữa.

Khi Dân Tộc Việt Nam làm chủ được Văn Hóa Cội Nguồn đương nhiên xóa bỏ độc tài độc trị, chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đưa con người không những giải thoát tất cả lệ thuộc nô lệ, nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ kiến thức. Mà còn đẩy lùi ngoại xâm ra khỏi đất nước Việt Nam. Phá tan kiến chấp danh từ. Vì hiểu rõ danh từ là do con người đặc ra để chỉ sự kiện, sự vật, nhân vật. Có thể một sự kiện có nhiều tên khác nhau, một sự vật cũng thế, nhân vật cũng vậy.
Ví dụ chỉ có một Khai Hóa Tổ Tiên Vũ Trụ, mà có nhiều danh xưng khác nhau. Đấng Như Lai, Đấng Tối Cao Thượng Đế, Đấng Vô Cực Vô Vi, Đấng Chúa Trời. Đấng Tạo Hóa. Thật ra nhiều Tôn Danh, nhưng rốt lại chỉ một Khai Hóa Tổ Tiên mà thôi.

Ví dụ : Một người sanh ra đời ngoài tên chính là Anh Hai, còn có nhiều tên khác nữa. Khi có vợ thứ ba anh em bên vợ gọi là Anh Ba, khi có con đặc tên là Vân, hàng xóm gọi là lão Vân. khi có học vị Tiến Sĩ người ta thường chào Tiến Sị, có địa vị xã hội Chủ Tịch người ta gọi là Ngài chủ tịch . Như vậy Anh Hai, Anh Ba , Lão Vân, Tiến Sĩ, Chủ Tịch tuy nhiều tên gọi như vậy. Nhưng thật ra chỉ có một người chính danh là Anh Hai. Sự chấp Danh Từ cho rằng Tạo Hóa khác với Tổ Tiên, Lão Vân khác với Anh Ba gây ra sự tranh cải không những chẳng đến đâu. Trở nên xung đột lẫn nhau vì chấp Danh Từ, khi nói về một Nhân Vật. Lẫn quẩn trong danh từ. Nộ lệ danh từ khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Sự đồng nhất của các Tôn Giáo Đạo Giáo là hướng Thiện làm lành cầu mong giải thoát. Nhưng lại không giải thoát được vì còn chấp pháp, chấp ngã thọ giả danh xưng, Cho Như Lai, không phải là Chúa Trời, cho Chúa Trời không phải là Thượng Đế. Lẫn quẩn trong danh từ, nô lệ cho kiến thức.

Sự xuất hiện của Văn Hóa Cội Nguồn như mặt trời soi sáng làm tan biến bóng đêm nhìn thấy rõ tất cả Thật Tướng Vũ Trụ, Thật Tướng Tâm Linh, cũng như Thật Tướng của vạn pháp. Dân Tộc Việt Nam đã có Văn Hóa Cội Nguồn, đương nhiên sẽ làm thay đổi đất nước Việt Nam, không nói là đứng đầu thế giới về Văn Minh Tinh Thần.

Một Dân Tộc đứng trên đỉnh cao Văn Hóa, chúng ta có thể nhìn thấy mọi biến động chính trị toàn cầu hóa, đi đến làm chủ tình hình những bước đi vững chắc của một Dân Tộc từ ngàn xưa nổi tiếng là Dân Tộc Văn Minh Văn Lang. Rồng Tiên.
Một Dân Tộc có nền Quốc Đạo mà các Dân Tộc khác không có. Họ chỉ vay mượn từ các Tôn Giáo Đạo Giáo làm Quốc Giáo tạm thời một giai đoạn mà thôi.
Tóm lại : Văn Hóa Cội Nguồn sống dạy, có nghĩa Dân Tộc Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Giai đoạn đơm hoa kết trái những gì Văn Minh nhất, cả tinh thần lẫn vật chất độc nhất vô nhị không một nước nào sánh kịp.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–