ĐỀ 61

Văn Học Nghị Luận

Bao kẻ hủy bán Cội Nguồn, hành động không kiểm soát được lý trí của mình, hoàn toàn đã bị tha hóa về Đạo Đức, phát ngôn, hành động như người mất trí.
Chống phá Tổ Tiên, coi thường Quốc Tổ hành động như một con quỷ mất nhân tính đại nghịch vô Đạo, một trong những tội lớn nhất của con người, hành động lời nói đã phơi bày Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa, hiện rõ tính thâm độc gian manh xảo trá không còn lương tâm.

Xét về mặt nào đó người ta nhận ra rằng những con người nầy họ không còn xứng đáng là Dân Tộc Việt Nam vì họ là kẻ phản bội lại Ông Cha, phản bội lại Cội Nguồn của chính họ.

Người ta dù sống khổ sống nghèo sống trong đọa đày cũng không mấy ai hủy bán Cội Nguồn của chính mình. Nỗi đau nộ lệ tuy lớn nhưng không bằng nỗi đau phản bội lại giống nòi, phản bội lại Cội Nguồn của chính mình.
Những kẻ như thế mà cũng lên mặt dạy đời, yêu non sông đất nước, đất nước nào của họ khi đã chối bỏ Cội Nguồn. Đúng là chẳng còn lương Tâm nên họ không biết xấu hổ chối bỏ Quốc Tổ mà đòi làm chủ non sông đất nước.

Họ yêu quê hương đất nước chỗ nào? Đúng là xảo trá.
Họ tham lam giành lấy giang san đất nước của Vua Hùng thời có. Ai khai dựng lên đất nước non sông để cho họ giành. Nay con cháu Tiên Rồng sống dậy sẽ làm chủ non sông đất nước cũng như kế thừa di chí Ông Cha dựng dậy Hồn Thiên, phát huy truyền thống dựng nước giữ nước. Đâu còn cơ hội cho những con người đánh mất lương Tâm lối sống của loài Ma, Quỷ chuyên làm hại đất nước chôn vùi truyền thống Anh Linh.

Sự lừa dối Họ nói rằng vì Tổ Quốc non sông đối với người thiếu hiểu biết. Còn đối với những người đã trở về Cội Nguồn nắm vững trong tay gươm thiên trí huệ làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, thì những thành phần yêu non sông đất nước giả dối ấy làm sao qua mắt được con cháu Tiên Rồng chính hiệu. Có nghĩa là đủ tầm nhìn nhận ra những kẻ phản bội lại non sông đất nước qua hành động phỉ báng Cội Nguồn xem thường Quốc Tổ. Vải thưa làm sao che được mắt Thánh, họ đấu tranh cho ai, cho chính lòng tham của Họ. Họ muốn dẫn dắt con Rồng cháu Tiên đi đâu? Theo ngoại bang, ai cho phép điều đó.

Hãy dừng lại đi những tư tưởng lạc Cội lạc Nguồn, tư tưởng bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Trên cõi đời nầy Họ rất xứng đáng ở trong xã hội cuồn loạn vô nhân tính, xã hội chỉ vì tiền không cần đến Tư Cách, Đạo Đức không cần lẽ phải.

Bi kịch tạo ra cho đất nước chính là những con người vô Đạo Đức phỉ bán Cội nguồn đầy xấu xa lắm tội lỗi, xô đẩy cuộc thế vào con đường hỗn loạn tương tàn đồng loại anh em.
Khi con người đã mất phương hướng không biết đâu là đúng sai, thường là nói một đường hành động một nẻo trở thành tên vô loại Cáo Già hiện nguyên hình là con ác Quỷ.

Con Quỷ không còn lý trí, không còn tình yêu thương đồng loại, tình yêu mến Cội Nguồn nghe tiếng chim hót líu lo trên quê đất mẹ. Tiếng vui vẻ những người còn lương Tâm trở về Cội Nguồn thắp nén hương cho Ông Cha, tỏ lòng biết ơn, công lao dựng nước giữ nước. Những người quên Cội quên Nguồn Họ là kẻ sa chân xuống vực sâu mà tưởng mình đang ở trên thiên đàng cực lạc, bao nỗi ô nhục cùng thanh danh hôi thúi lan bay khắp nẻo.

Những ai chưa nhận ra sự tội lỗi, với cái tội xem thường Ông Cha, hủy báng Quốc Tổ, phản bác Cội Nguồn. Tội nầy là rất lớn, Ông Cha đã làm gì họ mà họ xem thường Ông Cha. Quốc Tổ đã làm gì họ mà họ phỉ bán Quốc Tổ, Cội Nguồn đã làm gì họ, mà họ phản bác Cội Nguồn. Nếu không sớm ăn năng thì nhất định sa đọa vào Tam Đổ Khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Không có Phật, Chúa nào cứu được. Phải chịu hành hình theo Luật bất nhân bất nghĩa hàng vạn năm nơi Địa Phủ.

Sự xuất hiện Văn Hóa Cội Nguồn đã cho thấy Quốc Tổ đã đã trở lại Trần Gian. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiên Sông Núi ra phò Quốc Tổ. Trừng trị những kẻ chống phá Cội Nguồn xem thường truyền thống dựng nước giữ nước truyền thống Anh Linh Dân Tộc.

Văn Học Nghị Luận : Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–