TÔI YÊU-4

TÔI YÊU

Tôi yêu nhân sĩ hiền tài
Tôi yêu lẽ phải những gì đẹp xinh
Tôi yêu những bậc hùng anh
Dấn thân vào chốn gian nan ngục tù
Vì dân vì nước vì đời
Hi sinh cuộc sống không màn bản thân
Đem tài, trí, đức đấu tranh
Mưu cầu hạnh phúc cho dân sống còn
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Những người vì nước vì non
Mãi là thành kính công ơn của người
Quên mình đem lại hòa bình
Làm cho cuộc sống hết còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s