TÔI YÊU

Tôi yêu nhân sĩ hiền tài
Tôi yêu lẽ phải những gì đẹp xinh
Tôi yêu những bậc hùng anh
Dấn thân vào chốn gian nan ngục tù
Vì dân vì nước vì đời
Hi sinh cuộc sống không màn bản thân
Đem tài, trí, đức đấu tranh
Mưu cầu hạnh phúc cho dân sống còn
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Những người vì nước vì non
Mãi là thành kính công ơn của người
Quên mình đem lại hòa bình
Làm cho cuộc sống hết còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-