CHUNG NHAU GÁNH VÁC

CHUNG NHAU GÁNH VÁC

Lòng trung hiếu, sơn hà gánh vác
Chí tang bồng, trổ hết đức nhân
Quyết lòng dựng lại quê hương
Cho non cho nước âu ca thanh bình
Trồng Nhân Quyền xây nền Dân Chủ
Lấy công bằng, phát triển ấm no
Lấy Dân làm Gốc, tự do
Xây nền Công lý tiến lên sang giàu
Lấy Văn Hóa đi vào cuộc sống
Làm cho đời, tươi thắm mùa xuân
Cội Nguồn, Nguồn Cội vui chung
Thái bình thịnh trị nước non trường tồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Chung nhau gánh vác đất trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s