CHUNG NHAU GÁNH VÁC

Lòng trung hiếu, sơn hà gánh vác
Chí tang bồng, trổ hết đức nhân
Quyết lòng dựng lại quê hương
Cho non cho nước âu ca thanh bình
Trồng Nhân Quyền xây nền Dân Chủ
Lấy công bằng, phát triển ấm no
Lấy Dân làm Gốc, tự do
Xây nền Công lý tiến lên sang giàu
Lấy Văn Hóa đi vào cuộc sống
Làm cho đời, tươi thắm mùa xuân
Cội Nguồn, Nguồn Cội vui chung
Thái bình thịnh trị nước non trường tồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Chung nhau gánh vác đất trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–