CÁI ĐUÔI ĐÃ LỘ

CÁI ĐUÔI ĐÃ LỘ

Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn chiếu đến đâu, những kẻ tự cho mình yêu Dân Tộc yêu Đất Nước. Nhưng họ đã lộ cái đuôi phải nói là khá dài, cái đuôi phản lại Tổ Tiên người Việt bằng chứng là họ phản lại Cội Nguồn coi thường Quốc Tổ. Chính Họ cũng biết mất Cội Nguồn là mất đi Dân Tộc Việt Nam thế mà Họ vẫn cứ làm. Họ loại bỏ Văn Hóa Cội Nguồn có nghĩa là Họ làm cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng không còn phương hướng tối tăm mù mịt, trở nên ngu dốt dễ bề cai trị khi họ nắm được Chính Quyền, cũng như dẫn dắt con cháu Tiên Rồng cúi đầu nô lệ ngoại bang.
Bằng chứng trên các diễn đàn gần đây nhất là diễn đàn của của Xiêm Thái. Những kẻ phản bội Tổ Tiên như thế lấy tư cách gì giáo dạy con cháu Tiên Rồng Việt Nam, lấy tư cách gì dìu dắt Dân Tộc Việt Nam. Dân Chủ theo kiểu bỏ Nguồn bỏ Cội. Nhân Quyền theo kiểu đạp đổ Ông Cha. Dân Tộc Việt Nam giờ đây Dân Trí phải nói rất cao. Với cái đuôi khá dài như vậy. Miệng thời nói Cọng Sản bán nước, nhưng cái đuôi của Họ lại nói lên tất cả còn nguy hiểm hơn cả Cọng Sản. Những tên giả nhân giả nghĩa che đậy qua lớp áo Nhân Quyền Dân Chủ, nhưng thật sự Họ đã vùi chôn Tổ Tiên Người Việt vùi lấp Quốc Tổ làm cho con cháu Tiên Rồng mất Gốc hết ngõ sống. Như vậy Cọng Sản, cũng như những kẻ mị dân tự xưng Dân Chủ, Nhân Quyền giả mạo ai độc ác hơn ai. Giữa Cộng Sản và những kẻ mị dân nầy. Tất cả những nhân chứng vật chứng có đủ qua lai xiêm diễn đàn được ghi lại tất cả. Những hành động bội phản trên đi vào lịch sử con cháu Tiên Rồng. Trăm năm bia đá vẫn mòn vạn năm bia sử vẫn còn trơ trơ.
Tóm lại: Những kẻ vùi lấp Cội Nguồn vùi chôn Quốc Tổ phải trả giá cho việc làm của mình đúng theo luật Nhân Quả vùi lấp Cội Nguồn nhất định Cội Nguồn không tha. Vùi chôn Quốc Tổ nhất định Quốc Tổ sẽ trừng trị. Coi thường Hồn Thiên năm nghìn năm Dân Tộc. Nhất định Hồn Thiên năm nghìn năm Dân Tộc y lệnh Quốc Tổ mà thi hành. Con cháu Tiên Rồng còn tồn tại thời nhất định Phải đưa ra trước vành móng ngựa những hình phạt nặng nhất cho những người nầy. Nhất định là như vậy và ngày đó sẽ đến.
* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s