ĐỀ 26

Văn Học Nghị Luận

Thưa các bạn;
Sự đau khổ của một Dân Tộc là lạc Cội mất Nguồn sống không có Tự Do, không có Nhân Quyền, không có Dân Chủ. Lúc nào cũng đầy tai họa khốn khổ đói nghèo lạc hậu. Nếu đã biết như vậy sao chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không trở về Cội Nguồn. Cứu vãn đất nước cứu nguy Dân Tộc, nhất là loại trừ ác bá, chống trả ngoại xâm. Nếu chúng ta cứ mãi lạc Cội lạc Nguồn. Dân Tộc mình sẽ đi về đâu, nô lệ hay chiến tranh tương tàn. Nhất là Đạo Đức xuống cấp dẫn đến dẫy đầy tai họa cùng khắp cuộc sống xã hội.

Cứu nguy Dân Tộc đồng nghĩa là về Nguồn, cùng nhau sum hợp cùng nhau tỏa sáng. Hay còn gọi là Hội Long Hoa, Hội Long Hoa cũng chính là Hội Rồng Tiên, theo sự chỉ dẫn các đấng bề trên như Phật Mẫu, Phật Thích Ca, Bà Chúa Liễu, Tiên Ông, Phật Thầy, Thượng Đế trong nhiều sấm cơ đã nói. Khuyên dạy chúng ta trở về Nguồn Cội làm rạng danh con cháu Tiên Rồng. Chúng ta làm gì hơn được các Ngài. Các Ngài là đấng biết trước. Tức là hiểu rõ cơ Trời. Chỉ dẫn cho chúng ta làm theo cơ Trời đi đến thành công mà không cần chiến tranh gì cả, Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện, con đường Đại Đạo vũ trụ đã rộng mở. Sấm Trạng Trình cũng đã ứng nghiệm cho thấy cơ Tạo Hóa đã an bày sắp xếp từ trước hàng trăm năm cho đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta không làm theo lời dạy các đấng bề trên. Chỉ lo đấu đá hơn thua lẫn nhau tranh giành quyền lực, không những đi sai huyền cơ mà còn dẫn đến bao thảm họa cho bản thân cũng như đất nước.

Không trở về với Cội Nguồn đồng nghĩa là mọi việc đều bế tắc không giải quyết được gì. Cảnh tiêu điều đất nước càng thêm trần trọng luôn báo hiệu đại họa Dân Tộc đã đến nơi, sự sống tàn lụi, trước mặt là cả một trời hổn độn không lối thoát, do ai và tại sao như vậy ?

Thưa các Bạn; Có phải chúng ta quá tự cao xem thường những lời bề trên chỉ dạy. Cứ mãi làm theo ý tưởng không nói là thiếu hiểu biết. Trên chẳng hiểu cơ Trời chu kỳ luân chuyển của Tạo Hóa, dưới chẳng hiểu lòng dân. Đương nhiên kẻ ác thời ai cũng ghét, nhưng lòng dân không muốn chiến tranh. Muốn được sống bình yên và Trời đã cho Dân Tộc Việt Nam con đường đó , nên Quốc Tổ lâm phàm mở ra con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành, trên thuận Ý Trời dưới hợp lòng dân. Văn Thơ Thiên Ý cũng đã chỉ rõ lạc Cội lạc Nguồn là mối nguy cho toàn Dân Tộc. Sự lạc Cội lạc Nguồn luôn tạo ra Thể Chế độc tài độc trị. Không phải bây giờ mà đã hàng nghìn năm. Kinh Thơ cũng đã chỉ ra kẻ thù không phải là Anh, Em con cháu Tiên Rồng, mà là quân thù xâm lược. Thể Chế độc tài độc trị làm cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng rơi vào khốn khổ. Kẻ thù dân tộc không phải là Cộng Sản hay Quốc Gia, mà Thể Chế độc tài độc trị. Quân thù xâm lược nước nhà. Cộng Sản, Quốc Gia trở về Cội Nguồn là Thể Chế độc tài độc trị tự tan biến, Ngoại xâm cũng chẳng còn. Đó là lời chỉ dạy các Đấng bề trên cách đây mấy trăm năm. Có những lời dạy có trên 2500 năm như Phật Thích Ca chẳng hạn. Nói về Long Hoa chính là nói về Rồng Tiên con cháu Tiên Rồng.
Nếu tiếp tục đi trên con đường sai cơ, thời nhất định không thành công rủi nhiều may ít. Hãy làm theo lời chỉ dạy Quốc Tổ. Cũng như lời dạy các đấng bề trên những Đấng biết trước chỉ đường cho chúng ta đi, cách đây hàng trăm năm.
Lạc Nguồn mà muốn bình yên
Như cây mất Gốc còn chi lá cành
Bỏ Nguồn mà muốn viên thành
Khác gì mây khói tan vào hư không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————