ĐỀ 23

Hỏi : Vì sao chúng ta phải yêu Cội yêu Nguồn ?
Đáp: Yêu Cội Yêu Nguồn là Bổn Phận, Trách Nhiệm con cháu Tiên Rồng chúng ta, giữ vững Cội Nguồn đồng nghĩa là mãi mãi yên bình an lạc. Nếu chúng ta bỏ Cội bỏ Nguồn không những Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa. Bất Trung, mà còn làm cho Dân Tộc rơi vào cảnh tối tăm. Nguy cơ trùng trùng dẫn đến nô lệ ngoại bang, đói nghèo lạc hậu xảy ra nội chiến tương tàn anh em. Vì nhận thức hiểu rõ sực lạc Cội lạc Nguồn vô cùng tai hại nên chúng ta phải tôn thờ Nguồn Cội, yêu Cội Yêu Nguồn.

Hỏi : Thế nào là đỉnh cao của sự nhận thức về Cội Nguồn Dân Tộc ?
Đáp : Cây sống nhờ Gốc. Nước tồn tại là nhờ Nguồn. Nếu để mất Nguồn mất Cội. Thì nhất định Dân Tộc đó phải héo cành rũ ngọn. Lòng dân tan rã loạn lạc sẽ xảy ra.

Hỏi: Cội Nguồn có phải là Tôn Giáo, Đạo Giáo Không ?
Đáp : Cội Nguồn không phải là Tôn Giáo, Đạo Giáo mà là sự khởi Nguồn khai sinh ra Đất Nước khai sinh ra Dân Tộc.
Hỏi : Tôn thờ Cội Nguồn có trở thành Tôn Giáo, Đạo Giáo không ?
Đáp : Tôn Thờ Cội Nguồn. Tôn Thờ Ông Tổ dựng nước Dương Nhiên trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc. Trên cả Tôn Giáo, Đạo Giáo.

Hỏi : Trở về Cội Nguồn thời Dân Tộc Việt Nam có lợi gì ?
Đáp : Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên trở về Cội Nguồn. Cái lợi trước mắt là xóa bỏ hận thù. Đoàn kết Dân Tộc. Trở nên hùng mạnh đẩy lùi ngoại xâm, thái bình an lạc. Chấm dứt nội chiến tương tàn anh em. Không những không còn Thể Chế độc tài độc trị, mà còn thay vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Tiến tới Dân Giàu Nước Mạnh. Xã hội Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

Hỏi : Nếu con cháu Tiên Rồng chỉ lo đấu đá nhau tranh giành quyền lực, xem nhẹ Quốc Tổ không trở về Cội Nguồn thời được gì ?
Đáp : Chẳng được gì cả chỉ làm khốn khổ thêm cho Dân Tộc. Kẻ được lợi ở đây chính là Trung Cọng.
Một Dân Tộc dù là Dân Tộc gì Dân Tộc Nhật, hay Dân Tộc Việt Nam một khi đánh mất Cội Nguồn thì Dân Tộc đó sẽ đi vào đại loạn hiểm họa trùng trùng. Nhất là hiểm họa nồi da xáo thịt tương tàn anh em.
Dân Tộc nào vững Nguồn vững Cội, lại biết vun đắp Cội Gốc của Dân Tộc mình. Thì nhất định Dân Tộc đó luôn đơm hoa kết trái, gặt hái những phúc lành Dân Giàu Nước Mạnh, Văn Minh cả tinh thần lẫn vật chất rực rỡ mùa xuân.

Hỏi : Trở về Cội Nguồn có phải trở về với lạc hậu không ?
Đáp : Trở về với Cội Nguồn không phải là trở về với lạc hậu. Mà là đoàn kết Dân Tộc, thống nhất ý chí vì một Việt Nam hùng mạnh trong tương lai. Phát huy nội lực tìm năng sẵn có của Dân Tộc vươn ra thế giới, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao, đối nội đối ngoại, tiến đến dân giàu nước mạnh văn minh vân vân…

Hỏi : Nguồn Cội đã là quá khứ có liên quan gì đến chúng ta hiện tại không ?
Đáp: Cội Nguồn không những liên quan đến hiện tại mà còn vô cùng mật thiết. Mất Cội lạc Nguồn là Dân Tộc đi vào tan rã. Bao mối nguy hại từ đây sanh ra. Còn Nguồn còn Cội thời Dân Tộc bình yên, đâm chồi nẩy lộc đơm Hoa phồn thịnh, kết Quả sang giàu. Thời đại chúng ta có bình yên phồn thịnh kết quả sang giàu hay không. Thì còn phải xem chúng ta còn lạc Cội lạc Nguồn nữa hay không. Nếu tiếp tục lạc Nguồn lạc Cội. Thì lấy đâu ra thanh bình. Không có thanh bình thời lấy đâu ra đơm Hoa kết Quả sang giàu. Tiếp tục cảnh loạn lạc khốn khổ đói nghèo lạc hậu.

Hỏi : Các nước cường quốc thế giới, họ đâu cần trở về Nguồn Cội nhưng Họ vẫn giàu mạnh như thường ?
Đáp : Mỗi đất nước đều có Nguồn Cội khác nhau. Như nước Mỹ không có Ông Tổ dựng nước. Mà chỉ liên minh hợp chủng Quốc trở thành nước Mỹ. Thống Nhất một Hiến Pháp bầu lên Tổng Thống lãnh Đạo đất nước Mỹ mà thôi. Vì thế Hiếp Pháp, hợp chủng quốc Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, là Ông Tổ hợp chủng Đa Nguyên Cội Nguồn nước Mỹ. Công Bằng Bình Đẳng chính là Công Lý Đạo Luật xã hội. Ai cũng phải tuân theo. Tổng Thống trước Tổng Thống sau kế vị làm theo Hiến Pháp. Như vậy nước Mỹ họ vẫn sống theo Cội Nguồn của nước Họ, sống theo Hiến Pháp Cội Nguồn hợp chủng Quốc mấy trăm năm khai lập lên nước Mỹ đấy chứ. Hiến Pháp nước Mỹ ra đời từ năm 1775 đến 1783 hoàn hảo. Nước Mỹ ra đời 4/ 7/ 1776.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn tôn thờ cái Gốc khai sinh ra Dân Tộc Bách Việt Văn Lang nay là Dân Tộc Việt Nam. Đoàn kết 54 Dân Tộc Anh Em khác gì họp chủng quốc Hoa Kỳ. Trở về Cội Nguồn sống theo Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Công Bằng Bình Đẳng khác gì nước Mỹ. Nhưng Dân Tộc Việt Nam khác hơn Dân Tộc nước Mỹ là có Ông Tổ dựng nước. Thờ Ông Tổ dựng nước trở thành nền Quốc Đạo. Dân Tộc nước Mỹ không bao giờ có. Duy nhất trên thế giới chỉ có Việt Nam là có nền Quốc Đạo mà thôi có một không hai trên Trái Đất. Nói đến Quốc Đạo là nói đến Ông Tổ dựng nước dùng Văn Hóa Cội Nguồn khai dựng lên đất nước. Văn Hóa khai dựng lên nước. Trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc. Có một không hai trên thế giới. Đã đi vào thất truyền nay tái sanh trở lại.

Hỏi: Quốc Tổ Hùng Vương chỉ là Quốc Tổ của dân tộc Việt Nam. Đâu có liên quan gì đến thế giới mà thế giới tôn vinh ?
Đáp: Quốc Tổ Hùng Vương tuy là Quốc Tổ của Dân Tộc Việt Nam. Nhưng lời dạy Quốc Tổ là Thiên Ý Cha Trời bao trùm vũ trụ, bao trùm địa cầu, bao trùm nhân loại. Năm màu da Anh Em. Nhân loại sẽ tiếp nhận lời dạy Quốc Tổ tôn vinh Quốc Tổ khắp năm châu bốn biển.
Ví như Phật sinh tại Ấn Độ, được nhân loại tôn vinh nhiều nước qua lời dạy của Phật. Chúa cũng vậy sinh ở Do Thái nhưng được tôn vinh qua nhiều nước. Nhân loại tôn vinh Quốc Tổ Việt Nam cũng là chuyện bình thường trong nhân thế mà thôi. Khi nhân loại đã biết đến Quốc Tổ qua những gì Quốc Tổ để lại cho nhân loại.

Đã sinh ra một kiếp con người
Thời phải hiểu những gì Trời dạy
Đâu thể sống một kiếp người vô dụng
Phải có danh gì với núi sông
Phật, Thánh, Tiên, đều ở tại tâm
Gốc nhơn đạo, đâu xa sẵn có
Ngộ được rồi, muôn Đạo đều thông
Trí vô sư, thành chủ nhân ông

Văn Học Nghị Luận là văn học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là văn học cá Chép hóa Rồng. Văn Hóa khai sáng trí tuệ, trở thành câu hỏi trong các đề thi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–