ĐỀ 22

Nói đến bổn phận, trách nhiệm, danh dự, là nói đến mỗi người dân luôn có Bổn Phận lo cho đất nước, luôn có Trách Nhiệm đối với non sông Tổ Quốc. Tự hào về Dân Tộc mình Danh Dự của Dân Tộc là trên hết. Có từ thời dựng nước Văn Lang cho đến tận bây giờ không gì thay đổi, thế hệ trước trao cho thế hệ sau tiếp nối nhau như một định luật bất diệt sâu thẳm trong lòng con cháu Tiên Rồng.

Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự là chân lý nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Những ai vượt qua hận thù lột bỏ cố chấp bảo thủ những định kiến sai lầm, nhất là định kiến xem nhẹ Cội Nguồn, đấu đá lẫn nhau, tàn sát anh em, chia rẽ Đồng Bào, nồi da xáo thịt, coi như đã mất đi căn bản Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự tự bản thân đối với Cha Ông, đối với non sông Tổ Quốc.

Đã là con dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải có Bổn Phận gìn giữ kế thừa những gì Cha Ông để lại. Xem nhẹ Cội Nguồn Bổn Phận sao ? Bổn Phận ở đâu ? không lo cho dân cho nước Trách Nhiệm sao ? Trách Nhiệm với ai ? Xem thường Truyền Thống Anh Linh dựng nước giữ nước, tôn thờ ngoại bang Danh Dự ư. Danh Dự chỗ nào ?

Những ai vì Cội vì Nguồn, vì Dân Tộc, vì non sông Đất Nước thì những người ấy đã có đủ ba đức tánh. Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự đối với họ, xứng đáng là con dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng. Nếu có tài có đức thì sẽ được Dân Chúng bầu lên lãnh Đạo đất nước lèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua sóng gió đi đến yên bình dân giàu nước mạnh.

Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự ở đây, là nói đến bổn phận trách nhiệm, tự tôn Dân Tộc. Không phải Bổn Phận Trách Nhiệm đối với Bè Phái, Đảng Phái. Mà là đối với Cội Nguồn, đối với non sông Đất Nước, đối với Dân Tộc. Thừa kế duy chí Cha Ông. Không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Lối sống chính nghĩa là lối sống không quan tâm đến sự khen, chê, phỉ báng, chỉ sống trên thuận lòng Trời dưới thuận lòng dân mà thôi. Lối sống vì Bổn Phận, vì Trách Nhiệm, vì Danh Dự Dân Tộc Việt, lối sống đầy niềm tin, đức tin, tự tin luôn làm chủ lấy mình, bản lĩnh tự chủ độc lập. Không dễ gì khuất phục trước tà quyền cũng như bạo lực.

Trong xã hội loạn lạc, thì thế tối đen mọi lẽ sống thường đi ngược lại Đạo Đức, những chế định giáo điều luôn ràng buộc trói buộc con người làm cho con người khó vươn lên đỉnh cao trí huệ khó mà làm chủ vận mệnh của chính mình. Sống nô lệ giáo điều, nô lệ cường quyền, thậm chí nô lệ kiến thức.

Sống có Bổn Phận, Trách Nhiệm, Danh Dự, là lối sống trở về với Tự Do, lối sống Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân chủ. Công Bằng Bình Đẳng, đoàn kết hòa hợp Dân Tộc. Tạo lên sức mạnh Thần, Thánh, sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh quân sự, sức mạnh ngoại giao, đánh bại tất cả mọi thế lực xâm lược ngoại xâm.
Tóm lại: Lối sống có Bổn Phận, là lối sống đầy Trách Nhiệm, tự tôn Dân Tộc tôn vinh Dân Tộc, lối sống Danh Dự. Sừng sững như Trường Sơn bao la như biển cả. Lối sống vượt lên phàm phu lối sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu ai cũng có Trách Nhiệm, Bổn Phận, tự tôn Dân Tộc. Trở thành Dân Tộc Thần, Thánh, không thế lực nào xâm lược nổi hay đánh bại được. Hãy sống có Bổn Phận, đầy Trách Nhiện. Tôn Vinh Dân Tộc vinh danh Quốc Tổ làm rạng danh con cháu Tiên Rồng rạng danh non sông đất nước quê hương.
– Văn Học Nghị Luận là Văn Học cá Chép hóa Rồng. Có nghĩa là phải nổ lực nghiên cứu, tiến hóa ý thức nhận thức, mới trở thành cá Chép hóa Rồng được. Văn Học Nghị Luận là Văn Học khai sáng trí tuệ, Văn Học đỉnh cao trong Văn Hóa Cội Nguồn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————