CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT CẤP CAO. THÂN XÁC TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, DO CHA TRỜI, MẸ TRỜI SANH RA. KHÁC VỚI THÂN XÁC LOÀI CẦM THÚ

CÂU CHUYỆN SỐ 22

CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT CẤP CAO.
THÂN XÁC TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, DO CHA TRỜI, MẸ TRỜI SANH RA.
KHÁC VỚI THÂN XÁC LOÀI CẦM THÚ

Nói đến giữa tiểu kiếp, dù là giữa tiểu kiếp nào cũng vậy. Muôn loài vạn vật tuổi thọ rất cao, trong đó có con người. Tuổi thọ con người lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, khí tiên thiên ở vào giai đoạn nầy hạ thấp xuống cõi phàm trần. Làm cho liên thông đến cõi trời. Con người trần gian ở vào giai đoạn nầy, chỉ cần tu thiền luyện khí vài ba năm là biết bay, có người chỉ tu luyện năm bảy tháng là biết bay, có người sinh ra đã biết đi biết chạy biết bay, biến hóa thần thông như ý. Vì có sự liên thông tiên thiên khí hóa, nên người Tiên xuống phàm trần vui chơi, có người lấy vợ lấy chồng nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái nhưng không nhiều. Nếu có lấy nhau thành vợ thành chồng, thời cuộc sống không đến đầu bạc răng long, mà chỉ sống với nhau giai đoạn ngắn ở trần gian rồi chia tay kẻ ở lại trần gian người trở về Tiên Giới.

Giữa tiểu kiếp thứ 7 nơi địa cầu Nam Thiện Bộ Châu cõi nhân gian, nhân loại đông đúc, muôn loài vạn vật tu luyện thành người, nhất là Cầm, Thú tu luyện thành người đông vô số kể. Phần lớn trở thành Phi Tiên, còn lại trở thành Yêu Tinh, Quỷ Dữ. Thường ở nơi hiểm hóc hang động âm u. Ít khi xuất hiện. Những loài Cầm, Thú tu thiền luyện khí hấp thụ Dương Khí thường là hiền lành không có tánh sát hại, khi tu luyện thành người trở thành Phi Tiên. Phải nói xinh đẹp không thua kém gì người Tiên. Pháp thuật thần thông cũng không thua kém gì người Tiên. Nên thường bay đến các nơi kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, am để nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thuyết giáo.

Nói chung ở kiếp tăng, đất đai địa cầu bằng phẳng rộng lớn, bốn phần biển, ba phần đất bằng, một phần núi. Sông, hồ rất nhiều, nhất là nhiều cảnh Hồ rất đẹp không khác gì miền tiên giới. Các Loài Cầm, Thú đã tu luyện thành người thường bay đến những cảnh quan Hồ đẹp trước tắm sau vui chơi.

Khi ấy nơi Hồ Động Tiên đang lúc vào mùa thu. Muôn loài Cầm, Thú thường bay đến đây vui chơi. Hóa thành những nàng Tiên xinh đẹp, những chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trong lúc vui chơi, những nàng Tiên Nga nói: Chúng ta tu luyện thành người xinh đẹp không khác gì Tiên Nam, Ngọc Nữ trên trời. Trên Non Tiên Cực Lạc, Bảy Núi Thất Sơn châu báu. Ở cách xa trái đất chúng ta, phải có pháp thuật thần cao mới bay đến đó được.
Các nàng Tiên Hồng Hạc nói: Tuy chúng ta tu luyện thành người. Nhưng không gọi là Chánh Tiên chỉ ở hàng Phi Tiên thôi, chưa thành Tiên được. Con người chúng ta là do tu luyện pháp thuật mà thành, không phải là con người thật mà chỉ là con người bằng pháp thuật thần thông. Khi xả lực hoặc tiêu tan thần lực thời hoàn nguyên cốt nào trở về cốt nấy. Cũng chỉ là Cầm, Thú mà thôi. Không phải như nhân loại con người là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Rồi từ người sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống nối tiếp cho đến tận ngày nay.

Những nàng Tiên Bạch Hạc nói: Dù cho chúng ta tu luyện đến trăm nghìn năm, cũng chỉ là Phi Tiên, không bao giờ thành Chánh Tiên được đâu.

Những nàng Tiên từ chim Công tu luyện thành người nói: Muốn biết sâu về cảnh giới con người chúng ta phải hỏi chị Phụng Hoàng thời mới rõ được.  Tức thời các nàng Phi Tiên, cũng như các chàng Phi Tiên đồng nhìn về Chị Phụng Hoàng đã hóa thành một nàng Tiên Nữ vô cùng xinh đẹp tỏa ánh hào quang rực rỡ. Các nàng Phi Tiên, các chàng Phi Tiên nói : Chị Phụng Hoàng chúng em muốn biết về con người chị giải thích cho chúng em nghe đi.

Phụng Hoàng Tiên nói: Chị tu luyện mấy trăm nghìn năm cũng không trở thành Chánh Tiên được. Vì chúng ta chỉ là loài Cầm, Thú, căn cốt không phải là căn cốt con người. Tuy chân đạp đất nhưng đầu không được đội Trời. Khi nào làm con người mới có thân hình đứng thẳng chân đạp, đất đầu đội trời. Do Trời tạo Trời sanh ra. Lại nữa thân xác con người không phải do sự tiến hóa mà có, mà do Cha Trời, Mẹ Trời kết hợp sanh ra bao hàm cả Âm lẫn Dương tiên thiên Chơn Dương – Tiên Thiên Chơn Âm Tinh Hoa vũ trụ. Có thể nói thể xác con người là thể xác tiểu thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ thu nhỏ. Nên bộ não con người rộng lớn như vũ trụ. Tinh Hoa chất xám trong khối óc con người hơn chúng ta gấp 8 muôn 4 nghìn lần, có thể nói cộng hết Tinh Hoa khốc óc 8 muôn 4 nghìn loài lại mới bằng một khối óc bộ não con người. Vì vậy sự thông minh con người hơn hẳn chúng ta gấp 8 muôn 4 nghìn lần. Mới đủ sức tu luyện tiến hóa trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, như chúng ta đã thấy. Khi con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa quyền năng hơn hẳn chúng ta rất nhiều. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thay thế Cha Trời Mẹ Trời làm chủ giang san vũ trụ, do Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Tạo Lập Khai Tạo lên.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thần thông trí huệ không biết đâu mà lường, Nếu chúng ta muốn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời chúng ta phải đầu thai làm người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng cái khó ở đây khi chuyển kiếp đầu thai làm người trần tục thời quên đi tất cả, không nhớ gì nữa hết. Vì vậy khi sanh ra làm người cũng có mặt lợi, nhưng cũng có mặt hại. Có thể nói mặt lợi bao nhiêu thời mặt hại cũng bấy nhiêu.

Khi đầu thai làm người về mặt lợi là thể xác tiểu thiên vũ trụ, khối óc đa năng vũ trụ. Làm cho Linh Hồn tiến hóa Ý Thức Nhận Thức rất nhanh, nếu may gặp được lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời sẽ trở thành hiền nhân, trí nhân, đức nhân siêu sanh về trời. Nhất là gặp được lời dạy Đức Chí Tôn. Thời Linh Hồn sẽ tiến hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay trong một kiếp người.

Bằng ngược lại sanh ra làm người, không gặp được lời dạy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rơi vào đường ác thời ác nghiệp hình thành không sao lường nổi. Mãn kiếp người Linh Hồn liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu không biết là bao nhiêu đau đớn hành hình. Nếu ác nghiệp sâu dày, đày đọa nơi Địa Phủ hàng triệu triệu năm. Nếu không sa đọa nơi địa phủ thời không mong gì trở lại kiếp Cầm, Thú được như chúng ta hiện nay sanh ra gặp thời Tiên Thiên Chân Khí để tu luyện thành người tự do, tự tại an vui.
Những Linh Hồn con người hành ác trải qua hàng trăm nhìn năm ở Địa Phủ khi nghiệp ác hết thời đầu thai trở lại kiếp Cầm, Thú ở vào giai đoạn mạt kiếp, mạt pháp sẽ bị các loài Ác Cầm, Ác Thú ăn thịt, hoặc bị con người sát hại nấu nhừ. Linh Hồn lại tiếp tục đầu thai vào loài khác, nếu may mắn tu luyện cũng trở thành ác quỷ mà thôi. Khó mà trở thành Phi Tiên như chúng ta.

Chị cũng muốn đầu thai làm người trần tục để tu luyện trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng không dám đành mãi ở kiếp Phi Tiên. Nghe Phụng Hoàng Tiên nói thế ai nấy cũng kinh hãi.

Khi ấy có một vị Tiên Nhân Phi Tiên rất đẹp trai từ loài Nai tu luyện thành hỏi: Thưa chị Phụng Hoàng Tiên, khi sanh ra được làm người. Thời đầu đội Trời chân đạp đất, lại có khối óc thông minh đáng lý ra phải nhận biết thờ Trời. Vì đầu đội Trời, sao lại không thờ Trời mà lại đi thờ Ma Quỷ, sa chân vào con đường ác là tại làm sao ? Chúng em không hiểu xin chị giải thích cho.

Phụng hoàng Tiên nói: Cũng bởi thân xác con người là thân xác Tiểu Thiên vũ trụ, khối óc vũ trụ. Những Linh Hồn may mắn được đầu thai làm người. Tuy không nhớ gì cả nhưng ý thức, nhận thức phát triển rất nhanh, tùy môi trường sống, tùy hoàn cảnh mà mỗi người có sự nhận thức khác nhau không ai giống ai. Gần người ngu thời nhiễm cái ngu, gần người sáng thời học cái khôn, gần người mê tín thời sa đọa vào mê tín. Nói chung là sanh ra làm người gần mực thời đen, gần đèn thời sáng. Nhưng cái nghiệp trong Linh Hồn vẫn còn. Ai nấy sanh ra cũng háo thắng, tự cao, tự phụ, tự đại, tánh hung dữ của loài Cầm, Thú chưa dứt. Không chịu lắng nghe ai, cứ cho mình là đúng. Nhất là tham lam vô độ, mưu mô xảo quyệt của loài Chồn Cáo. Ác hiểm thâm độc của loài Rắn rít. Nên cho dù đầu có đội Trời, cũng không có lòng nghĩ tưởng đến Trời.

Chỉ trường hợp những loài Cầm, Thú như chúng ta thường gần gũi với con người, nhất là thường đến kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, miếu, am nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thuyết giáo, trong tâm có hạt giống lành khi đầu thai làm người thời liền biết hướng về lẽ thiện Tôn Thờ Trời Đất. Còn những loài Cầm, Thú không tu luyện gần gũi con người như chúng ta. Cái tánh tự cao, tự phụ, tự đại, tham lam, mưu mô thâm độc, xảo trá lấn áp Lương Tri thường đi ngược lại lương tri. Dù cho có gặp được lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng không bao giờ chịu học tu theo, chỉ hành động theo dục tánh của mình mà thôi.

Nếu chúng ta muốn thành con người tốt khi được đầu thai làm người. Thời ngay bây giờ chúng ta phải đến những nơi có kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, chùa, am, miếu để nghe thuyết giáo giảng kinh, thành tâm tu theo gieo hạt giống lành trong nghiệp thức chúng ta. Khi chúng ta xả bỏ kiếp Cầm, Thú Phi Tiên, chúng ta đầu thai vào kiếp người ở vào thời buổi Chánh Pháp thịnh hành. Ở vào giai đoạn thượng ngươn Thánh Đức. Nhất là gặp lúc Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Chúng ta chỉ cần làm theo lời dạy Chí Tôn thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ngay trong một kiếp người. Hoặc làm lành hướng thiện tôn thờ Trời, cũng đặng siêu sanh về Trời sống vĩnh hằng an vui tự tại. Sung sướng hơn chúng ta đây gấp hàng trăm lần.

Các nàng Phi Tiên, các chàng Phi Tiên nghe Phụng Hoàng Tiên giảng giải thông suốt như vậy lấy làm vui mừng ai nấy cũng mong muốn trở thành người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở thành những chủ nhân vũ trụ. Thừa kế những gì Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời, mẹ Trời Khai Tạo lập ra.
* * *

Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội nguồn

Câu Chuyện CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT CẤP CAO. THÂN XÁC TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, DO CHA TRỜI, MẸ TRỜI SANH RA. KHÁC VỚI THÂN XÁC LOÀI CẦM THÚ đến đây là hết
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s