ĐỀ 17

Một khi Văn Hóa Cội Nguồn mất đi, thời nguồn gốc con Rồng cháu Tiên cũng phai mờ chìm sâu vào giấc ngủ nam kha không biết bao giờ thức dậy.
Nhường lại cho sự đấu đá tranh giành lẫn nhau ra đời, thế cuộc nầy mất đi, thời thế khác sanh ra cũng không khá hơn là mấy, vì u minh vẫn bao trùm lấy non sông. Anh Linh Tiên Rồng vẫn chìm trong giấc ngủ.

Thời thế đã u minh thì khó mà phân biệt được đúng sai tà, chánh, lẫn lộn. Con đường vì nước vì dân vì truyền thống Anh Linh dân tộc không mấy người đi, đường tranh bá bè phái thi nhau mà chen mà lấn, mà lặng mà hụp. Con Sói nầy bị diệt, con Sói sau mọc ra nối đuôi nhau mà cai mà trị. Tạo ra Thể Chế độc tài độc trị áp bức tàn bạo, không có Tự Do, Công Bằng Đẳng quanh co đèo dốc. Tương lai heo hút mịt mờ càng đi càng khờ càng đói càng rét. Nhưng cũng phải đi vì không có con đường nào khác nữa để đi.

Phải chăng thời thế phủ đầy u minh đã đưa đẩy con người vào cảnh tối tăm không còn phân biệt đâu là đúng sai, đâu là sai. Con đường tốt đẹp bằng phẳng mùa xuân Truyền Thống Cha Ông lại không đi, đi theo con đường chông gai. Con đường đấu đá tàn sát lẫn nhau, ai giết được nhiều Đồng Bào anh em thì vinh quang lên quyền lên chức. Đạo Đức con người không còn, tình đồng loại cũng hết. Những ai còn chút lương tâm thì cảm thấy ê chề cho thời cuộc, đau lòng cho đất nước Việt Nam.

Người dân khổ không biết kêu ai trong cảnh thế thời như thế, càng kêu càng mang họa. Không kêu thì bị hành hạ oan khiên, hể kêu thì mọt gông vì tù vì tội, không chỉ người dân, mà ngay trong thể chế tàn bạo độc tài độc trị quan quyền vẫn thường chém giết lẫn nhau vì bè phái tranh quyền đoạt lợi tàn sát lẫn nhau. Tình đồng chí nghĩa đồng đội đã vứt qua một bên nhường cho sự đấu đá tranh quyền đoạt lợi. Theo định luật sanh diệt vũ trụ, sanh ra từ đấu đá tranh giành mà thành. Cũng từ sự đấu đá tranh giành mà diệt. Sanh nghề tử nghiệp là vậy.

Thời thế u minh cuộc sống con người rơi vào cảnh tối tăm luôn gây bao nỗi lo, bao nỗi sợ sệt, lắm nỗi buồn bao phủ lấy cuộc đời.

Sự chán ngán mãi sống trong thời thế tối tăm, cái ác lên ngôi Đạo Đức không còn. Những ai thức tỉnh họ luôn mơ tưởng ánh bình minh xuất hiện. Sự tối tăm kéo dài hơn hai nghìn năm từ thời niên đại Hùng Vương kết thúc bóng đêm đã phủ lấy non sông. Những thế hệ tiếp nối họ sinh ra trong cảnh tối tăm ấy làm gì thấy được ánh sáng bình minh.

Và họ đã bị mắc lừa khi có ánh sáng trong đêm xuất hiện. thứ ánh sáng ma trơi, quỷ ám. Họ cho đó là ánh sáng mặt trời liền chạy theo, nhưng nào hay đâu họ chạy theo liền sa chân vào con đường khổ, cái khổ lại chồng lên cái khổ. Khi họ nhận thức được thứ ánh sáng ấy, chỉ là ánh sáng giả tạo để lừa gạt người thời mọi chuyện đã xong. Trở thành nạn nhân trong cuộc chiến. Thê thảm đau xót là ở chỗ nầy.

Vì lạc Cội mất Nguồn mất đi tất cả những gì quý báu nhất của một dân tộc, nên ra sức tìm cầu khắp mọi nơi. Khi nhìn thấy con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng ở các nước văn minh, thì liền chạy theo. Nhưng họ có đâu có ngờ con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Chính là con đường dựng nước Bách Việt Văn Lang. Họ cho rằng dân tộc mình không có những thứ quý báu ấy. Họ thi nhau hướng ngoại để rồi lệ thuộc ngoại bang. Chia năm xẻ bảy dân tộc, trở thành nội chiến dân tộc.

Khi đã bỏ Dương Nội hướng ngoại lệ thuộc ngoại bang thời không còn đủ tư cách lèo lái con thuyền dân tộc. Dù cho hướng ngoại thành công đi nữa cũng chỉ là theo ngoại bang rơi vào tội phản lại non sông Tổ Quốc mà thôi.

Theo định luật Tuần Hoàn vũ trụ mặt trời lặng, rồi mặt trời trở về đem lại ánh bình minh mới cho non sông Tổ Quốc.
Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền biến mất giờ lại xuất hiện chính là Thánh Đức phục sinh đánh thức con cháu Tiên Rồng tỉnh dậy sau giấc ngủ Nam Kha kéo dài trên hai nghìn năm.

Sự khốn khổ mong mỏi chờ đợi ánh sáng bình minh. Nhưng khi ánh sáng Thiên Ý Mặt Trời Chân Lý xuất hiện ánh bình minh rực rỡ. Có khối người đã bị trí mù nên không nhìn ra. Những người có trí huệ họ đã hướng theo và làm chủ ánh sáng bình minh chân lý Văn Hóa Cội Nguồn ấy rồi.

Ánh sáng Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn trở lại thì bóng u minh tan biến chẳng còn. Lộ rõ Thể chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng Tự Do đã có từ thời dựng nước. Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn xuất hiện chính là đi vào cơ Thánh Đức Phục Sinh, độc lập ba nghìn năm tới. Không cần phải chạy theo Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do các nước Văn Minh.
Rồng Tiên đã thức dậy rồi
Cội Nguồn Văn Hóa sáng ngời bình minh
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng, Bình Đẳng ấm no sang giàu
Đa Nguyên một Cội Đại Đồng
Việt Nam Đại Việt sáng ngời Anh Linh
Mở màng Thánh Đức phục sinh
Năm châu bốn biển lừng danh Tiên Rồng

Văn Học Nghị Luận là Văn Học cá chép hóa Rồng. Có nghĩa là phải nổ lực nghiên cứu. Tiến hóa ý thức, nhận thức mới trở thành cá chép hóa Rồng được. Văn Học Nghị Luận đỉnh cao trong Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Học khai sáng trí tuệ, trở thành những câu hỏi trong các đề thi, môn thi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————