ĐỀ 8

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đạo Tối Cao vũ trụ. Văn Hóa Đạo Đức Chính Nghĩa. Văn Hóa Đời, Đạo, chung một con đường tốt Đời đẹp Đạo, tốt Đạo đẹp Đời.

Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện, khẳng định đỉnh cao văn minh tinh thần ra đời. Đi vào tận độ nhân loại con người đưa cuộc sống con người đến Chân, Thiện Mỹ.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đa năng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống Đạo Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Quân sự , chính trị , kinh tế, binh pháp, đối nhân xử thế, ngoại giao. Nhất là sáng lòng yêu nước, làm sống dậy tinh thần dân tộc, hiên ngang, bất khuất, hào hùng, anh dũng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Trong cuộc sống bảo vệ đất nước, chống quân xâm lược thứ vũ khí đánh bại quân thù. Không gì hữu hiệu hơn Văn Hóa Cội Nguồn, Ngoại Xâm đã từng dùng Văn Hóa chính trị đi đôi với Tôn Giáo mê hoặc của chúng xâm nhập đầu độc dân ta, lôi kéo dân tộc ta hướng về chúng, theo sau Văn Hóa của chúng chính là xâm lược bằng vũ lực, khi ấy dân tộc ta có nhiều thành phần làm nội ứng cho chúng rồi. Dẫn đến nộ lệ ngoại bang.

Ngoại bang đã xử dụng Văn Hóa của chúng như một loại vũ khí hiện đại thôn tính tinh thần dân tộc ta, hạ gục con Rồng cháu Tiên Ta.
Ở đời mà có qua có lại. Nay con cháu Rồng Tiên đã có Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn trong tay, mặc sức mà truyền bá khắp năm châu bốn bể . nhất là truyền sang Trung Cộng cho lũ xâm lược ném mùi bị dân chúng Trung Cộng nổi lên lật đổ thể chế độc tài độc trị. Khi dân chúng Trung Cộng xóa sổ bè lũ độc tài độc trị lập lên thể chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Thì Việt Nam sẽ lấy lại được Hoàng Sa, Trường Sa. Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Dân Tộc Rồng Tiên đã đến lúc trở Hoa trí huệ kết quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thì dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã có đủ Hùng- Bi- Trí- Đức- Dũng Lược gồm thâu cả Đời lẫn Đạo, nhu, cương biến hóa không sao lường được. Đất nước Việt Nam vì thế mà tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. không có dân tộc nào vượt qua nổi cũng như đánh thắng nổi.

Dân tộc Rồng Tiên đã nắm trong tay thứ vũ khí Văn Hóa Thiên Ý hiện đại nhất thế giới, như Hổ mọc cánh mặc sức cho con cháu Tiên Rồng hô phong hoán vũ đánh bại quân xâm lược. Chuyển hóa đất nước đi lên lớn mạnh như Phù Đổng nhanh như tên bắn. Đi từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác khắp mọi mặt. Phát Triển toàn diện Đạo Đức, Chính Trị, Quân Sự, Ngoại Giao. Khoa Học.

Đã là con cháu Rồng Tiên thời sợ chi ai, mang gươm trí huệ xông vào chém tới, đi vào rừng gươm mũi giáo như đi vào chỗ không người. Chết về trời sống vang danh bốn biển

Không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mất nước. Không có bất hạnh nào cho bằng trở thành nô lệ ngoại bang. Một dân tộc lạc Nguồn mất Cội khó đem đến cuộc sống bình yên, sống trong thầm lặng, trở thành mồ côi mồ cút. Mong sao kiếm được miếng cơm manh áo, sống luồn cúi luôn sợ hãi ngoại bang.

Muốn sánh vai cùng thế giới không có con đường nào khác hơn là trở lại với Cội với Nguồn cũng cố và phát huy Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn.

Vẻ vang của một dân tộc là phát huy toàn sức mạnh dân tộc. Đương nhiên phải trụ vững vào Cội Nguồn. Thì thân cành lá mới tốt được. Đó là quy luật tự nhiên trụ vững Cội Nguồn thời nhất định dân tộc đó tỏa sáng.

Văn Học Nghị Luận, là Văn Học thảo luận, bàn luận, phân tích mới làm sáng tỏ được hàm ý sâu sắc của Văn Học. Văn Hóa cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một dân tộc bình thường trở thành dân tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-