ĐỀ 7

Hơn hai nghìn năm qua sau thời Hùng Vương, có lẽ đây là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Dùng Văn Hóa Cội Nguồn chống quân xâm lược cũng như xoay chuyển vận mệnh đất nước. Đi trên con đường bất chiến tự nhiên thành. Rực rỡ nhất trong thời đại văn minh.

Văn Hóa Cội Nguồn mới xem thì chẳng thấy gì, nhẹ nhàng như không khí , mềm yếu như nước. Nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh, không khác gì không khí chỉ cần nín thở vài phút là chết ngay. Tầm quan trọng của Văn Hóa không ai có thể nhờ tới được. Chỉ có bậc Thánh trí còn phàm trí thì không thể nào nhận biết nổi sự lợi hại của Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý tối cao vũ trụ. Ẩn chứa nhiều huyền diệu không thể nghĩ bàn.

Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn trông như gió, mềm như nước, nhưng lại có sức mạnh vô biên khi trở thành phong ba bão táp của Văn Hóa, trở thành những cơn sóng dữ, trở thành đại Hồng Thủy Văn Hóa. Thì không có sức mạnh nào chống lại được sẽ bị Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý cuốn sạch vùi lấp tất cả.

Phẩm chất Văn Hóa Cội Nguồn lành như không khí, như nước, nhưng có sức mạnh làm chuyển đổi cả số mệnh con người, chuyển đổi cả tư duy, tư tưởng con người, chuyển đổi cả dân tộc. Làm cho quân xâm lược khiếp sợ. Lý trí bình thường không bao giờ thấy được sự huyền diệu nầy mà chỉ tin theo làm theo thời mới thấy. Đây cũng chính là sự bí mật của Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn. Những kết quả hữu hiệu không thể ngờ tới.

Ca ngợi Văn Hóa Cội Nguồn, đi theo Văn Hóa Cội Nguồn chính là làm cho dân tộc sáng ngời tạo lên sức mạnh của toàn dân tộc. Nhất là sức mạnh đoàn kết tự nó bừng lên khí phách Rồng Tiên hào hùng bất khuất anh dũng. Kẻ thù nào cũng phải khiếp kinh, hoảng sợ.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa niềm tự hào dân tộc, thứ Văn Hóa biến dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc Thần Thánh kinh thiên động địa làm chấn động thế giới.

Hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thì mỗi người dân Việt Nam tự có gươm thiên trấn quốc trong người, một thứ vũ khí không có thứ vũ khí nào lợi hại hơn. Kể cả những thứ vũ khí tối tân hiện đại nhứt thế giới. Dân tộc Việt Nam đã có trong tay gươm thiên Văn Hóa thì không có một thế lực nào đánh bại được nữa.

Sự yêu quý trân trọng Văn Hóa Cội Nguồn, thì dân tộc Việt Nam đã gặt được một nửa thắng lợi. Chỉ cần hành động theo Văn Hóa Cội Nguồn là đi vào thành công, đại đại thành công.

Nỗi khốn khổ mất mát của một dân tộc là mất Cội lạc Nguồn. Đất nước rơi vào cảnh tối tăm, bao anh hùng trở thành lạc đạo rơi vào nguy khốn. Công sức đổ ra nhiều nhưng đem lại thành công chẳng là bao nhiêu.

Văn Học Nghị Luận là Văn Học nghiên cứu, từng câu chữ những ý Văn thậm thâm trong Văn Hóa. Có nghĩa là phải nổ lực quán tưởng sự thậm thâm vi diệu của Văn Hóa tiến tới lĩnh hội Văn Hóa ý thức, nhận thức đỉnh cao. Cá chép hóa Rồng. Văn Học Nghị Luận là Văn Học khai sáng trí tuệ. Trở thành những câu hỏi, những đề thi trong các kỳ thi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————