CÂU CHUYỆN HỒI SINH

CÂU CHUYỆN SỐ 8

CÂU CHUYỆN HỒI SINH

Thời bây giờ, Gia đình Hai Cần không phải là hiếm, chồng Phật Giáo, vợ Thiên Chúa. Thế mà gia đình Hai Cần hạnh phúc vô cùng. Ông tôn trọng vợ. Bà Hai Cần cũng tôn trọng chồng. Ông Bà xưa đã có câu “thuận vợ thuận chồng, biển đông tác cũng cạn”. Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Phật, Chúa, Tiên, Thánh gì cũng phải sống theo luật Trời. Vợ chồng Hai Cần đều hiểu rõ như vậy nên không phân biệt Phật, Chúa nữa.

Luật Trời là những định luật do Thiên Ý tạo ra Như: Luật tự nhiên, luật nhân duyên, luật nhân quả, luật vay trả, luật tuần hoàn, luật hiển nhiên, luật ngẫu nhiên, luật sanh tử, Luật siêu đọa, luật phước họa v.v..

Những định luật nầy không phải do Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tạo ra. Mà bị tất cả những định nầy xoay chuyển, nếu Thần, Chúa hành ác cũng bị sa đọa như thường. Quỉ Ma mà biết hành thiện tôn thờ Cội Nguồn cũng được siêu sanh về cõi trời.

Những định luật ấy là do bản thể Tối Cao Tạo Hóa khai tạo ra để cho tất cả mọi hoạt động vũ trụ đi vào trật tự trước sau như một không gì thay đổi. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hiểu rõ những định luật nầy. Tự làm chủ các định luật, làm chủ định mệnh của mình.
Ví dụ : Muốn vui phải hành thiện, muốn sa đọa phải hành ác, không ai hành thiện mà sa xuống Địa Phủ cả. Sự luân chuyển đều phải theo định luật Thiên Ý vũ trụ.

Vợ chồng Hai Cần nắm vững những định luật nầy, nên không bao giờ sợ sa đọa xuống Địa Phủ. Lúc nào cũng tự tin, những hành động gieo nhân kết quả của mình. Hể gieo giống nào thời quả nấy. Gieo giống Thiên Ý thời gặt vô lượng quả phước đức. Nghịch lại Thiên Ý thời gặt vô lượng quả báo tai ương.

Cũng như dân tộc Việt Nam sắp đi vào hủy diệt, không ai có thể cứu được mà chính dân tộc Việt Nam cùng nhau trở về Cội Nguồn, đoàn kết chung tay chống trả lại ngoại xâm, cứu nguy non sông Tổ Quốc. Được sự dẫn dắt của Quốc Tổ, mà cũng chỉ Quốc Tổ mới đủ quyền năng làm được điều nầy. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ theo trợ giúp mà thôi.

Nước Việt Nam sắp mất vào tay giặc phương bắc coi như xóa sổ không còn nữa, không ai có thể cứu được. Buộc Quốc Tổ phải trở lại cõi trần cứu dân tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng, cũng như non sông đất nước đã tồn tại năm nghìn năm. Chỉ còn chờ ngày sát nhập vào Trung Cộng thời coi như chấm hết.

Ông Bà Hai Cần hiểu rõ điều nầy, nên tin tuyệt đối vào Quốc Tổ. Bà Hai Cần nhìn Ông Hai Cần nhìn các con rồi nói: Thật lòng mà nói không ai như Quốc Tổ Vua Hùng đã về trời mà còn trở lại trần gian chi cho khổ.

Chẳng hạn như đâu thấy Phật Thích Ca trở lại trần gian. Đâu thấy Chúa Giê xu trở lại trần gian. Cả Khổng Tử cũng thế đâu thấy trở lại trần gian.

Mà chỉ thấy Chí Tôn Quốc Tổ, tức là Quốc Vương Thủy Tổ trở lại trần gian sau năm nghìn năm về trời.
Sự minh chứng Quốc Tổ trở lại là kể rõ những gì trước đây năm nghìn năm như trong lòng bàn tay không ai làm được việc nầy dù đã trải qua mấy nghìn năm.

Nhìn việc làm Quốc Tổ lâm phàm, người truyền lại Văn Hóa Cội Nguồn, truyền lại truyền thống dựng nước, giữ nước không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu người nào Phật, Chúa, Khổng, tái sanh thời phải làm được như Quốc Tổ tái sanh, Phải kể rõ tất cả những chuyện quá khứ của mình, cũng như thể hiện tài năng y như mình hồi đó, không nói nhân loại cũng nhận ra Phật, Chúa, Khổng xuất hiện trở lại trần gian.

Hai Cần khâm phục sự hiểu biết của Bà Hai Cần khen rằng: Bà nói rất phải. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người xưng Ông nầy, Bà nọ, chỉ là cái vỏ, còn ruột thời trống rỗng, giả danh, giả tạo thấy mà phát ớn.

Các con của Hai Cần ngồi chú ý lắng nghe Cha Mẹ đàm luận về câu chuyện hồi sinh trở lại của Quốc Tổ lấy làm vui reo lên nói: Chúng con đến bây giờ mới hiểu được sự hồi sinh, phục sinh, tái sanh là sao. Không giống như những gì người ta tuyền giảng chỉ là những câu chuyện mê tín mà thôi không có cơ sở chứng minh là sự thật.

Chỉ có Quốc Tổ mới đúng là Hồi Sinh, Phục Sinh, tái sanh mà thôi. Bằng chứng là Kinh Giáo Quốc Tổ Lâm Phàm để lại. Không ai là không bái lạy khi đã xem những gì Quốc Tổ truyền lại.

Vợ chồng Hai Cần khen: Các con thông minh lắm, thảo nào các con học giỏi quá lúc nào cũng đứng đầu cả lớp. Như thằng Hai, thằng Ba nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Con người ta xin việc làm không ra, còn thằng Hai, thằng Ba họ đón mời vào công ty làm việc đấy chớ.
Cả nhà vui vẻ cười lên, như đang uống phải linh được khỏe cả người, Sự Hồi Sinh, Phục Sinh, Tái Sanh phải có cơ sở phải không các bạn. Thời đại khoa học mà cái gì thiếu khoa học thời khó mà tin, phải có chứng tích mới đáng tin. Sự hồi sinh, tái sinh, phục sinh phải để lại chứng tích rõ ràng.
* * *

Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn

Câu Chuyện Hồi Sinh đến đây là kết thúc
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s