SỢ CHI Ở TÙ

Ở tù cho Tổ cho Tiên
Cho non cho nước mắc chi sợ tù
Ở Tù cho Cội cho Nguồn
Làm cho cuộc sống thanh bình âu ca
Ở tù như thế đẹp thay
Đẹp trong lẽ sống đẹp nầy đức nhân
Ở tù vì chống ngoại xâm
Giữ gìn đất nước non sông cõi bờ
Ở tù như thế anh hùng
Lưu danh mãi mãi sáng ngời lưu danh
Ở tù đem lại mùa xuân
Thoát đi cái cảnh điêu linh cơ hàng
Ở tù vì cứu Đồng Bào
An vui hạnh phúc sang giàu ấm no
Ở tù vì một ngày mai
Cho con cho cháu bình yên sống còn
Ở tù như vậy đẹp lành
Hương nhân hương đức thơm lừng nước non
Ở tù ca ngợi Hùng Vương
Ca ông Quốc Tổ công ơn biển trời
Kế thừa di chí của người
Truyền kinh thuyết giáo độ đời cứu dân
Ở tù như vậy lên tiên
Càng cao công đức càng nên kiếp người
Ở tù đem lại Nhân Quyền
Tự do Dân Chủ, công bằng văn minh
Ở tù như thế uy linh
Dang đôi cánh rộng mà bay về trời
Ở tù vì nước vì nhà
Sợ chi vào chốn lao tù rạng danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-