CUỘC ĐIỆN THOẠI

CÂU CHUYỆN SỐ 4

CUỘC ĐIỆN THOẠI

A lô, a lô Chó đây, Mèo đó hả. Mèo suốt ngày ca ngợi Ông Cha, Ông Cha có gì mà ca ngợi dẹp bỏ đi.

Mèo nghe xong mừng rỡ nói: A Lô, anh Chó đó hả, anh tài quá tôi không theo kịp anh đâu. Tài chống phá Tổ Tiên của anh đã đến đỉnh. Tài đã thái quá là tài liền với chữ tai một vòng. Tôi sợ mang họa cho bản thân cũng như con cái ra ăn mày cả đám, nên không dám theo lời dạy bảo của anh đâu.

A lô, a lô Anh Chó anh không sợ Tổ Tiên, anh chả cần Cội Nguồn, anh chống phá Cha Ông, có lẽ vì anh quá tài nên anh làm đảo lộn luân thường đạo lý. Đảo lộn cả càn khôn, đảo ngược truyền thống Ông Cha. Nghịch lại Thiên Ý tự nhiên. Con ngồi lên đầu Cha, cháu ngồi lên đầu Ông. Tài như vậy ai mà theo kịp Anh Chó anh đã trở thành vô địch tội lỗi rồi. Chống phá Tổ Tiên quá xuất sắc. Chúc anh mau nhận bằng khen quả báo tai ương họa kiếp.

A lô, a lô Anh Chó còn ở đầu dây không. Mèo tôi thời sợ xúc phạm đến Cội Nguồn, Tổ Tiên Cha Ông, không dám nói những lời thất kính như thế. Tôi sợ nhất là đại nghịch vô đạo.

A lô, a lô. Tôi nhắc cho anh một điều. Tổ Tiên ở trên đầu anh, hồn thiên sông núi ở sát bên anh. Thần linh có mặt khắp nơi chỗ nào cũng có. Tài hủy báng Cội Nguồn Tổ Tiên của anh là tài kéo theo vô số tai họa, tài quá hóa ra làm hại mình chữ tài liền với chữ tai một vòng. Gieo ác khẩu hành ác nghiệp, đương nhiên sẽ gặt họa không sớm thời chầy. Chúc anh Chó gặt sớm những gì mình đã gieo ra.

A lô a lô, Mèo đây còn Chó đâu rồi

Mới khoe khoang đó, cút rồi hay sao

Cây mất gốc, đổ nhào khô héo

Người lạc Nguồn, cuộc sống bơ vơ

Chữ tài liền với chữ tai

Phản Nguồn phản Cội vùi chôn cuộc đời

A lô anh Chó đâu rồi

Tài mà như thế về chầu Diêm Vương

Nghĩ đi nghĩ lại mà thương

Tài như anh Chó hết phương cứu rồi

Chờ ngày kiếp nạn phản hồi

Tiêu tan hết thảy dập vùi hồn linh

A lô anh Chó lâm nạn rồi sao

Sao không bắt máy để tôi gọi hoài

A lô a lô

******

Câu chuyện Cuộc Điện Thoại đến đây là kết thúc

Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s