CHIA RẼ MÀ CHI

Bao năm phân biệt, giữa đôi miền
Lạc cội lạc Nguồn, cảnh ngã nghiêng
Dòng máu Rồng Tiên, mờ phủ lấp
Gây bao thảm cảnh, nỗi oan khiêng
Hãy mau trở lại, nền Cội Gốc
Dứt đi thống khổ, những đảo điên
Chung nhau chống trả, quân cướp nước
Kế thừa di chí, Quốc Tổ Hùng Vương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn