TỰ MÌNH ĐỨNG LÊN

TỰ MÌNH ĐỨNG LÊN

Nước non còn hay mất
Sao lại hỏi Tây, Tàu
Hãy tự hỏi lòng mình
Đã làm gì cho nước
Nhờ ngoại bang làm giúp
Đã nhiều lần được chi
Hết Tàu rồi tới Tây
Hết Nga rồi tới mĩ
Luôn cầu xin che chở
Luôn trông chờ ngoại bang
Nguy cơ mãi đeo mang
Được cái chi tỉnh thức
Cội Nguồn thời vứt bỏ
Quốc Tổ chẳng để tâm
Mất gốc thành tối tăm
Hãy trở về Nguồn Cội
Phát huy nguồn nội lực
Trên con đường Việt Nam
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Dựng xây non nước tự do Nhân Quyền
Mắc gì lệ thuộc Tây Tàu
Hãy xem Nhật Bản tự mình đứng lên
Tự mình làm chủ giang san
Tự mình làm chủ nước non của mình
Làm ăn quan hệ khắp cùng
Mắc gì trông đợi Mĩ, Tàu, Nga, Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s