CẢM ƠN ANH LINH QUỐC TỔ

CẢM ƠN ANH LINH QUỐC TỔ

Chúng con cảm ơn anh linh Quốc Tổ. Quốc Tổ vì nhân loại thế giới nói chung, Con cháu Tiên Rồng Việt Nam nói riêng. Vì thương dân tộc Việt Nam rơi vào cảnh lâm nguy mất nước cận kề. Nên Quốc Tổ lâm phàm xuống thế.
– Quốc Tổ mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng đoàn kết thế giới nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng.
– Chính con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng nầy. Làm cho Việt Nam dần dần có sức mạnh toàn cầu. Khi nhân loại toàn cầu đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn
– Vì vậy không một nước nào đủ sức mạnh đánh bại được đất nước Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành bá chủ theo những gì cơ sấm đã nói. Việt Nam tuy nhỏ nhưng sau đứng đầu thế giới. Vì Việt Nam có đường Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng nhân loại. Trên khắp thế giới không có một đất nước nào có Văn Hóa Cội Nguồn, duy độc nhất Việt Nam mới có.
– Quốc Tổ không những mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Mà còn điều khiển Hồn Thiên Anh Linh dân tộc năm nghìn năm Văn Hiến, cả khí thiên sông núi che chở cho dân tộc Việt Nam. Nhất là làm cho chúng con thức tỉnh hiểu rõ Văn Hóa Cội Nguồn lấy lại niềm tin. Không còn khiếp sợ quân thù xâm lược. Vì con cháu Tiên Rồng không những có sức mạnh đoàn kết triệu người như một, mà còn có sức mạnh liên minh các cường quốc đồng quan điểm Nhân Quyền, Quyền cơ bản con người Quyền Tạo Hóa ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Quyền Dân Chủ Quyền cơ bản Công Dân.
– Sức mạnh từ liên minh Nhân Quyền, từ liên minh Dân Chủ khắp cùng thế giới, mà còn có cả sức mạnh quan hệ đối tác kinh tế làm ăn đôi bên cùng có lợi với nước đồng minh.
– Quốc Tổ đã xuống trần mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn cho dân tộc Việt Nam. Theo Thiên Ý huyền cơ vũ trụ. Cha Trời đã sắp xếp cho Địa Long chữ S thống nhất toàn cầu trên con đường Văn Hóa Cội nguồn chủ nghĩa Đại Đồng . Thiên Quyền Nhân Chủ, đi vào thượng ngơn Thánh Đức.
– Quốc Tổ là Đấng đương kim vũ trụ. Làm theo di chí của Trời đưa đất nước Việt Nam lên một tầm cao mới, con cháu Tiên Rồng tung bay phất phới. Xây dựng lại non sông đất nước. Dân giàu nước mạnh, Nhân Quyền, Dân Chủ công bằng bình đẳng văn minh.
Chúng con cảm ơn người đã dìu dắt chúng con đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Có một không hai nơi trần thế cũng như vũ trụ.
* * *
NAM MÔ A MEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s