TÌNH BẠN BÈ

TÌNH BẠN BÈ

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Một cây thời chẳng ra sao
Muôn cây san sát biết bao là rừng
Ta hãy sống cho những gì hữu ích
Sống cho đời và cho nước cho non
Ôi bạn bè những người thân yêu nhất
Hãy vì nhau, luôn đoàn kết bên nhau
Hãy chia sẻ, những niềm đau ray rứt
An ủi nhau, qua những lúc gian nguy
Kìa bão tố, đã bừng lên cao vót
Tận mây trời, đồng đen kiếp u minh.
Là bạn bè, ta kết thành thuyền lớn
Để vượt qua, hung giữ đã cuồng lên
Một vì sao, không có gì đáng nói
Vạn vì sao, đẩy lùi được bóng đêm
Một đôm đốm,lúc chợt tối chợt sáng
Đốm hà sa,liên kết sáng bừng lên
Một giọt nước, đâu thể là thấm đất
Triệu giọt mưa, thấm ướt cả non sông
Bè và Bạn thời đâu gì có khác
Nương vào nhau,như biển cả núi non
Cùng chung tay, cùng xây dựng hữu ích
Thời lo gì, Tổ Quốc chẳng vinh quang
Hãy sống đúng, những gì ta yêu quý
Tình, Bạn, Bè, tình chung một nước non
Nghĩa đồng bào, trong bọc trứng Âu Cơ
Chung cùng Quốc Tổ Hùng Vương lâu đời
Lời thơ chúc khắp Bạn, Bè
Lời thơ cầu chúc kết đoàn anh em
Nam mô Quốc Tổ Hùng Vương
A men như ý, chung nhau kết đoàn
Chung nhau trên một con đường
Dân giàu nước mạnh sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s