ƯỚC GÌ

Sống lạc Cội, đôi bờ đôi ngã
Giữa cuộc trần, cực khổ bôn ba
khắp nơi lữ xứ là nhà
Chẳng đâu tìm thấy gọi là ấm êm
Xót thương thân, tháng năm lặng lội
Nhớ quê nhà, giọt lệ thâu canh
Tha phương cách trở xa xăm
Sơn hà biền biệt, bon chen cuộc đời
Sách sử ghi, từ thời dựng nước
Dân văn lang, sung sướng biết bao
Có đâu như thuở thời nay
Cheo leo xứ lạ xuống lên gập ghềnh
Khắp phương trời đầu gành cuối bãi
Cảnh bèo trôi khắp chỗ lang bang
Tháng ngày luôn mãi ước mong
Trông chờ ánh sáng bình minh quê nhà
Tranh với đấu, cuộc đời đơn điệu
Một mình đi cam chịu lẽ loi
Ước gì Nguồn Cội sáng soi
Cho đời khô héo nở hoa xanh chồi
Quê hương trở lại phản hồi
Không còn lưu lạc, cuộc đời lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn