HÀO QUANG QUỐC KỲ

Nền vàng, kỳ đỏ, tung bay
Mang hình đất nước, Địa Long sáng ngời
Hào quang ánh sáng mặt trời
Bình minh Hồng Ngọc rạng ngời Rồng Tiên,
Địa Long Thánh Địa thiêng liêng
Mang hồn sông núi, gắng liền Cha Ông
Quốc Kỳ non nước Địa Long,
Uy Linh truyền thống, rền vang giống nòi
Việt nam non nước Tiên Rồng,
Việt Nam rực rỡ Quốc Kỳ Việt Nam,
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn.