QUÊN ĐI QUÁ KHỨ,

Qua rồi níu kéo mà chi
Tương lai phía trước, cứ đi cứ làm

Kìa phía trước Vua Hùng chờ đợi
Kìa Cha Ông đang gọi cháu con
Hận thù vứt bỏ một bên
Nắm tay xây dựng, nước non quê nhà
Đường Nguồn Cội hiệp hòa chung sống
Thể Đồng Bào nòi giống Lạc Long,
Đi theo truyền thống Cha Ông
Tôn thờ Quốc Tổ dựng xây cơ đồ
Lòng giác Ngộ, đi vào đường Thánh,
Tâm khoang dung, trong sáng mùa xuân
Vì dân vì nước vì non
Noi gương Quốc Tổ thương yêu bọc đùm
Lòng tha thứ, chung cùng chí hướng
Hận thù nhau, khốn đốn hai bên
Lòng từ luôn nở hoa sen
Yêu thương đem lại bình an thanh bình
Vì con cháu, quên lòng thù hận
Vì tương lai xóa sạch vết đau
Để cho thế hệ mai sau
Chung cùng đoàn kết thương yêu một nhà
Không còn đau khổ hận thù
Lâm vào nội chiến nước nhà tiêu tan
Hi sinh thù hận mới cao
xóa đi ngăn cách cũng nên anh hùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng,
Anh , em là thể Đồng Bào tay chân
Như chim liền cánh cùng bay
Như cây luôn mãi đắp xây liền cành
Quá khứ cũng đã qua rồi
Tro tàn lại lửa được gì hỡi ai
Chỉ thêm thù hận càng cao
Binh đao máu lửa, chiến tranh cơ hàn
Hãy theo Quốc Tổ Vua Hùng,
Lìa xa hố thẳm, chung cùng tương lai
Cơ đồ sự nghiệp đắp xây
Dân giàu nước mạnh bình yên đời đời
Việt Nam tỏa sáng ngời ngời
Việt Nam nước Việt không còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn