SAI ĐƯỜNG LẠC LỐI

SAI ĐƯỜNG LẠC LỐI.

Chọn ai, nầy hỡi chọn ai
Không thờ Quốc Tổ dựng xây cơ đồ
Có tài phò giúp sai lầm
Như chim trụi cánh, như người không chân
Quốc Tổ mà ta không ca
Ca chi những kẻ mất đi trí người
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Không thờ Quốc Tổ, thời còn thờ ai
Có tài chung đắp chung xây
Vẻ vang truyền thống anh linh hào hùng
Tôn thờ lạc nẻo lầm đường
Quên Quốc Tổ bến bờ diệt vong
Bỏ Nguồn bỏ Cội Cha Ông
Tránh đâu cho khỏi chiến tranh tương tàn
Tôn thờ phải chọn đúng người
Việt Nam tỏa sáng muôn đời muôn năm
Tôn thờ nước lạ, người dưng
Hết mong độc lập bình yên nước nhà
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s