CHẤP NHẬN ĐẮNG CAY.
ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG.

Đắng, cay, thành, bại, ở đời
Không chừa ai cả, dù là chúa vua
Kẻ nhận trước, người lãnh sau
Không ai tránh khỏi, bể dâu cuộc đời
Chấp nhận thất bại, là mẹ thành công
Bài học xưa nay, gian nan đắng cay
Để rồi chiến thắng, rực rỡ ngày mai
Yêu nước lòng chẳng đổi thay
Hiếu , Trung tỏ rạng, chân mây anh hùng
Hết Đông, trời lại Sang Xuân.
Đất trời còn thế, huống chi thế thời
Đường cứu nước xanh chồi tốt lá
Đường vì dân tỏa sáng vinh quang
Sự nghiệp nào hơn, sự nghiệp cứu dân
Vẻ vang cuộc sống, danh thơm lẫy lừng

Văn Hóa Cội Nguồn