HỠI MAU MAU

HỠI MAU MAU

Sống chết xem ra có gì đâu
Có sinh có tử chỉ trước sau
Cõi trần giã tạm xưa nay thế
Mượn rồi phải trả lâu với mau
Chỉ sợ linh hồn gieo nghiệp ác
Muôn đời đọa lạc mãi khổ đau
Thiên đàng mất lối đầy thảm khốc
Quay đầu hành thiện hỡi mau mau.
*********
Cao Đức Thắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s