CHÚ GIẢI: QUỐC ĐẠO

CHÚ GIẢI
QUỐC ĐẠO

Quốc Đạo không phải trên thế giới nước nào cũng có.
– Nói đến Quốc Đạo, là phải nói đến Ông Tổ dựng nước. Không dùng đến gươm đao giáo mác, bạo lực chiến tranh thắng là Vua thua là Giặc để dựng nước. Mà dựng nước bằng Văn Hóa Đạo Pháp để dựng nước, Trở thành Ông Tổ cả Đời lẫn Đạo.
– Như Quốc Tổ Hùng Vương, dựng nước Văn Lang bằng Văn Hóa Đạo Pháp có một không hai trên thế giới, ngay thời đó cũng như đến thời bây giờ không một ai sánh kịp.
– Trên thế giới đất nước nào có Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, thời đất nước đó, có nền Quốc Đạo Dân Tộc, là điều tất yếu lẽ đương nhiên không thể chối cải hay chối bỏ được. Khi dân tộc đó đã tôn vinh Nguồn Cội, Thời nền Quốc Đạo sẽ ra đời, thừa kế di chí Cha Ông, Quốc Tổ Hùng Vương.
Hỏi : Ai có quyền làm chủ nền Quốc Đạo ?
Đáp : Đã là con cháu Tiên Rồng, con dân Đại Việt, thời ai cũng như ai, dù trong nước hay ngoài nước, đều có quyền thừa kế những gì Ông Cha để lại.
– Vì vậy mỗi Cá Nhân, Gia Đình, Dòng Họ, Tập Thể, Nhà Nước, đều có quyền tôn thờ, trở thành chủ nhân thừa kề những gì Cha Ông để lại, trở thành chủ nhân nền Quốc Đạo, Quốc Đạo trong lòng người, Quốc Đạo trong gia đình, dòng họ, Quốc Đạo khắp toàn dân.
Hỏi : Tôn Giáo nào, Đạo Giáo nào sẽ đứng đầu nền Quốc Đạo ?
Đáp : Phật Giáo, Thiên Chúa, Tinh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Cư Sĩ, Tu Sĩ, Trí Thức, Thường Dân , Chính Quyền, Nếu như có công lớn trong công cuộc truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước, tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Thời nhất định có địa vị cao trong nền Quốc Đạo. Một phần do Quốc Tổ ấn chứng Sắc Phong. Một phần được bầu chọn lên những thành phần đứng đầu trong nền Quốc Đạo.
– Những người được tôn phong cấp cao trong nền Quốc Đạo, cũng như trải qua các nhiệm kỳ trong nền Quốc Đạo. Đều gọi là Lãnh Đạo trong nền Quốc Đạo. Không phận biệt, màu da, sắc tộc, Đạo Giáo, Tôn Giáo, Giáo Phái, Cư Sĩ , Tu Sĩ, Chính Quyền . Đời, Đạo tất cả đều bình đẵng trong Đạo Luật của nền Quốc Đạo.
Tóm lại : Quốc Đạo Cha Ông không của riêng ai. Mà là Quốc Đạo của toàn dân tộc Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Ai cũng có quyền làm chủ, có quyền tôn thờ, có quyền phát huy quang đại của nền Quốc Đạo, trong nước cũng như ngoài nước. Làm rạng rỡ non sông nước Việt người Việt, khắp năm châu bốn biển.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s