HIÊN NGANG

HIÊN NGANG

Thân anh tù tội, tội tù
Vì Nguồn vì Cội sợ gì ngẩng cao
Dù cho trăm vạn nhà lao
Cũng không sợ sệt hiên ngang hào hùng
Hiếu Trung, Trung Hiếu một lòng
Núi đao biển kiếm không sờn vượt qua
Hi sinh vì nước vì non
An vui sung sướng, chứa chang lòng người
Cội Nguồn vững bước lên đường
Quyết theo lẽ phải công bằng tự do
Ở tù dân được ấm no
Ở tù Nguồn Cội bừng lên sáng ngời
Ở tù như thế tuyệt vời
Tinh thần càng mạnh, không gì chuyển lay
Một đời ái quốc trung quân
Làm người chẳng thẹn non sông giống nòi
Một mình cũng vẫn lên đường
Đi theo Nguồn Cội lẫy lừng xông pha
Lập công trong hội kỳ ba
Tội tù, tù tội, càng thêm rạng ngời
Tánh danh tỏa sáng đất trời
Sống vì non nước chết về trời an vui
Đi theo Quốc Tổ Hùng Vương
Sợ gì tù tội, đi trong ngục tù
Cam go cuộc sống ở đời
Lòng vàng tôi luyện sáng ngời em ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s