CHUYỆN XƯA

CHUYỆN XƯA

Lắng nghe Mẹ kể chuyện xưa
Năm nghìn năm trước có Vua rất hiền
Giàu sang lúa nước vô biên
Đóng Đô ở tận Nam miền Trường Giang
Xích Quỷ rộng lớn giàu sang
Mênh mông non nước bạt ngàn mênh mông
Giống dân Hồng Lạc Cha Ông
Có Nguồn Cội gốc con Rồng cháu Tiên
Tự do no ấm bình yên
Nam Kinh Xích Quỷ khắp miền Âu Ca
Dương Vương con muộn tuổi già
Hùng Lan nối nghiệp tài ba lẫy lừng
Lớn lên thông suốt Dịch Kinh
Âm Dương, Bát Quái, Ngũ Hành Càn Khôn
Sáu năm tu luyện tinh thông
Huệ thông thấu suốt chân không Cội Nguồn
Tìm ra Nguồn Cội con người
Âu Cơ Đức Mẹ sanh thời trăm con
Ngũ hành năm sắc đẹp xinh
Cách đây bảy sáu triệu năm lâu rồi
Long Hoa dãy núi hình Rồng
Địa Long Vũ Trụ nối liền Đông Tây
Xa xưa từ đó đến nay
Địa cầu trái đất chuyển xoay không ngừng
Long Hoa dãy núi thấp lần
Vẩn còn di tích chính này Trường Sơn
Trăm con một Bọc anh em
Trắng, Đen, Vàng, Đỏ lại thêm Chàm Chàm
Đại Đồng cùng Cội cùng Nguồn
Cùng dòng cùng giống con Rồng cháu Tiên
Năm mươi theo Mẹ lên non
Năm mươi xuống biển để còn theo Cha
Chờ cho con trẻ nở hoa
Đêm con trở lại hiệp hòa cùng nhau
Truyền rằng sau đó không lâu
Cha Trời, Địa Mẫu ngõ hầu ra đi
Long Quân vốn thật Cha Trời
Âu Cơ Địa Mẫu cũng là khác chi
Mồ côi Cha Mẹ từ đây
Thích nghi cuộc sống rẻ bầy phân li
Ngũ hành trấn khắp ngũ phương
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương Địa Cầu
Hùng Vương truyền giáo dạy rằng
Đồng Bào nhân loại khắp hằng anh em
Đồng Bào khắp cả năm châu
Đại Đồng, Bình Đẳng ôi nào khác chi
Hùng Vương truyền giáo không lâu
Xin Cha cho phép khai hầu Lãnh Nam
Dẫn quân Bách Việt lên đàng
Vượt muôn hiểm trở điệp trùng hiểm nguy
Trảm yêu khai lập Quốc Uy
Chém liền ba Quỷ lập thì Văn Lang
Địa Long Vũ Trụ Trời Nam
Cong cong chữ S bạt ngàn phù sa
Nước non non nước tinh hoa
Khí thiêng ung đúc ôi là linh thiêng
Hùng Lan tài đức vô biên
Lên ngôi lấy hiệu Hùng Vương trị vì
Bánh chưng cùng với bánh dày
Cúng Trời cúng Đất cúng này Tổ Tiên
Văn minh lúa nước văn minh
Văn minh dệt lụa công trình rất cao
Văn minh sắt, thép, đồng, thau
Văn minh Quốc Đạo có nào ai hơn
Văn minh âm nhạc độc đờn
Văn minh giao tiếp họa hình tiếp giao
Văn Lang Hiến Pháp tuôn trào
Làm cho đất nước sang giàu đẹp xinh
Độc Lập gần ba nghìn năm
Tiếc cho chữ viết còn trong Cơ Trời
Cội Nguồn truyền miệng để đời
Tam sao thất bổn để rồi sai đi
Cội Nguồn từ đó còn chi
Chỉ còn hình thức lâm li rối bời
Nước non binh lửa dậy trời
Nghìn năm nô lệ ôi thời tối đen
Lom khom cứ mãi lom khom
Bởi mang xiềng xích ngoại xâm giặc ngoài
Bây giờ sự thể đổi thay
Rồng Tiên trở lại như ngày xa xưa
Cội Nguồn kết quả đơm hoa
Nước non non nước bài ca thanh bình
Sáng ngời Quốc Đạo anh linh
Muôn năm Độc Lập quê mình từ đây.
*********
CAO ĐỨC THẮNG
☆VĂN HÓA CỘI NGUỒN ☆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s