TẬP CHÍ THỜI ĐẠI – 3

TẬP CHÍ THỜI ĐẠI – 3

Lạc Nguồn lạc Cội, cảnh đêm thâu
Khốn khổ dồn lên vạn mối sầu
Nước non nguy khốn quân xâm lược
Mênh mông biển khổ kiếp ngựa trâu
Chợt nghe văng vẳng từ Nguồn Cội
Rồng bay Phụng múa tận non cao
Lần theo dấu ấn đàn chim lạc
Trở về Nguồn Cội, dứt lao đao

Dân tộc Việt Nam lấy làm căm phẩn trước tình thế ngoại xâm, càng ngày càng xâm chiếm lần đất đai Ông Cha thôn tính lần nước Việt Nam, đã là con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam không ai là không lo lắng cho sự nguy cơ mất nước nầy. Và cũng thật ngỡ ngàng trước sự im lặng của chế độ thể chế độc tài, độc trị. Quả là một chế độ khác hẳn bao triều đại Ông Cha đã đi qua. Sự im lặng của chế độ độc tài, độc trị đối với ngoại xâm Bắc Kinh chiếm lấy biển đảo của Ông Cha. Sự im lặng bảo vệ Tổ Quốc theo kiểu mới, mà trong lịch sử chống ngoại xâm của bao thế hệ Ông Cha chưa bao giờ bảo vệ Tổ Quốc theo kiểu nầy. Bảo vệ Tổ Quốc theo kiểu cứ để yên cho giặc ngoại xâm cứ thoải mái xâm chiếm đất đai biển đảo cũng như đất liền của Ông Cha, đến khi giặc ngoại xâm nuốt trọn đất nước, cai trị đất nước tàn sát dân tộc khi ấy Đảng mới chịu ra tay. Hay là cúi đầu làm tay sai cho giặc. Đất nước Tổ Quốc Việt Nam không của riêng đảng phái nào, của một dân tộc nào. Mà là của toàn dân tộc Việt Nam, của 54 dân tộc anh em, nói chung là của toàn thể Đồng Bào Việt Nam.
Đã là người dân Đại Việt thời ai ai cũng có bổn phận trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, có quyền lên án những kẻ phản bội Cha Ông phản bội non sông Tổ Quốc, những kẻ hèn nhác khiếp sợ quân thù.
Những người trù dập tiếng nói yêu nước, tiếng nói có trách nhiệm đối với Truyền Thống Anh Linh Ông Cha đối với non sông Tổ Quốc. Thời những kẻ ấy không bao giờ thoát khỏi công lý sự trừng trị của con cháu Tiên Rồng toàn dân tộc Việt Nam. Những kẻ ra lệnh bắt nhốt những người tôn thờ Quốc Tổ, tôn thờ Truyền Thống Anh Linh dân tộc, tôn thờ Tổ Quốc Việt Nam, những kẻ ấy nhất định phải bị trừng trị bằng những hình phạt cao nhất từ xưa đến nay.
Nếu chế độ thể chế độc tài, độc trị, để bành trướng Bắc Kinh tiếp tục lấn chiếm biển đảo cũng như đất liền. Thời chế độ độc tài độc trị , sẽ bị Quốc Tổ, cũng như Hồn Thiên anh linh dân tộc hủy diệt. Khiến cho hơn 90 triệu dân vì vận mệnh Tổ Quốc non sông đồng loạt đứng lên xóa sổ. Đây không phải là lời cảnh cáo mà là khẳng định điều đó sẽ đến. Không có sức mạnh bạo lực chế độ thể chế độc tài, độc trị nào trù dập được sức mạnh Hồn Thiên anh linh dân tộc, sức mạnh anh linh Quốc Tổ, sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam. Chế độ thể chế độc tài, độc trị  cũng chỉ là thể chế độc tài, độc trị, của một đảng phái, nếu tiếp tục đàn áp những tiếng nói lương tâm vì bức xúc trước cảnh ngoại xâm, xâm lược đất đai Ông Cha, vì trách nhiệm đối với non sông Tổ Quốc, đối với Truyền Thống Anh Linh dân tộc. Thời nhất định Truyền Thống Anh Linh năm nghìn năm Văn Hiến đứng đầu là Anh Linh Quốc Tổ 41 thế hệ Hùng Vương, cũng như anh linh Tướng Sĩ Hồn Thiên dân tộc, Khí Thiên Sông Núi năm nghìn năm, chuyển vận huyền cơ, chuyển xây dân chúng hơn 90 triệu dân xóa sổ hủy diệt. Những kẻ ra lệnh bịt miệng các nhà yêu nước phản đối quân xâm lược, khi Họ nói lên sự thật những tiếng nói lương tâm đầy trách nhiệm đối với dân tộc, đối với Cha Ông, đối với non sông Tổ Quốc. Thời nhất định đại họa giáng xuống không những cho bản thân người ra lệnh , mà cả con cái gia đình họ tộc.
Ở vào thời Cha Ông với cái tội làm mất đất đai Cha Ông, phản bội lại Truyền Thống Anh Linh Cha Ông thời coi như tru di cửu tộc, nhẹ nhất tru di tam tộc.
Nói về tội phản bội non sông Tổ Quốc, phản bội lại Truyền Thống Anh Linh Cha Ông , thời xưa cũng như nay mà thôi. Những tội ác mang tính lịch sử khó mà tha thứ được. Hãy để cho toàn dân tộc Việt Nam lên tiếng phản đối quân xâm lược, và sẳn sàng một còn một mất với quân xâm lược.
Những lời lẽ Trung Can, Hiếu Nghĩa phản đối quân xâm lược là lời lẽ đẹp nhất tiếng nói lương tâm của người Việt Nam. Ca ngợi còn không hết có đâu bắt Họ giam nhốt vào tù. Những người dám nói lên tiếng nói lương tâm đầy trách nhiệm đối với Cha Ông đối với non sông Tổ Quốc. Nhất định anh linh Quốc Tổ, Hồn Thiên dân tộc bảo bọc che chở. Khá khen cho những ai dù biết lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm lược đất nước Ông Cha là bị chế độ thể chế độc tài, độc trị cho vào tù. Thế mà vẫn cứ nói, vẫn cứ lên tiếng thật đáng khen và sẽ được lưu danh trong năm nghìn năm Văn Hiến .
Đã là con cháu Tiên Rồng thời chỉ sợ lẽ phải. Không bao giờ khuất phục trước bạo lực tàn bạo. Nhất là thứ bạo lực vu vơ không còn chút lương tâm như thế. Phản đối Bắc Kinh xâm lược đất đai Tổ Quốc Ông Cha là việc nên làm dù ở tù cũng phải phản đối Trung Quốc xâm lược Đất Nước Việt Nam.
Sống ở đời không ai là tránh khỏi quy luật Sống và Chết. Nhưng sống như thế nào ? Sống vô trách nhiệm, sống chỉ biết cho mình, sống để cho quân thù xâm lược chiếm lần đất đai Ông Cha. Thời sự sống ấy có ý nghĩa gì ? Chỉ có những con người vô trách nhiệm đối với Cha Ông, đối với non sông Tổ Quốc mới có lối sống vô cảm như thế. không có huệ nhãn với hai con mắt thường “ nhục nhãn” mới không thấy Anh Linh Quốc Tổ, không thấy Anh Linh Hồn Thiên dân tộc, không thấy khí thiên sông núi. Cho rằng không có, cho rằng chết là hết. Còn những người tu luyện đã khai mở trí huệ thời thấy rõ Anh Linh Quốc Tổ, thấy rõ Anh Linh Hồn Thiên dân tộc, thấy rõ Khí Thiên Sông Núi. Và cũng thấy rõ chết không phải là hết, mà chỉ là bỏ cái xác phàm mà thôi linh hồn phải chịu quả báo thiện ác mà luân chuyển, Ác thời nhất định sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Thiện thời
Siêu sanh về các tầng trời hưởng phước. Vì thế chết không phải là hết mà là Linh Hồn đi vào sự sống mới tùy theo ác – thiện mà nhận lấy quả báo vui hay khổ, sống trên đời có những cái chết đầy ô nhục, có những cái chết không một tiếng vang. Nhưng cũng có cái chết đầy vinh quang để tiếng thơm muôn thuở, sáng chói mãi theo thời gian.
Mỗi lần Tổ Quốc đất nước lâm nguy  là mỗi lần Anh Linh Quốc Tổ sống dậy, Hồn Thiên dân tộc phò trì, khí thiên sông núi chuyển theo. Quốc Tổ chuyển xây tình thế cứu con cháu dân tộc Việt Nam thoát khỏi kiếp nạn
Và sự hiển linh ấy đã xuất hiện trên khắp đất nước Việt Nam. Những điềm hiển linh báo trước đã xảy ra liên tục. Và cũng cho thấy Quốc Tổ sẽ trừng trị cái tội xâm lược làm hại con cháu Tiên Rồng Việt Nam hơn hai nghìn năm.
Nét đẹp nhân cách và tâm hồn người Việt Nam, sẽ sống dậy là cho dân tộc Việt Nam rực rỡ khắp năm châu. Trở về Truyền Thống Ông Cha là con đường duy nhất đưa đất nước Việt Nam tiến tới vinh quang. Sống vì dân tộc sống cho Tổ Quốc non sông theo bước Cha Ông. Lòng Trung Hiếu đối với Truyền Thống Ông Cha không gì thay đổi. Vì đại nghĩa, không màng lợi ích cá nhân, cũng như sự cám dỗ của sự giàu sang và quyền lực. Mà nhìn đời bằng con mắt thương yêu tràn ngập xúc cảm trước sự yên vui của dân chúng. Quyền lực độc tài, độc trị là căn bệnh làm hao mòn đạo đức mất hết nhuệ khí tinh hoa khí chất của Ông Cha chỉ biết bạo lực và tàn bạo, nhà tù và sự ép cung tra tấn. Đó chính là những biểu hiện rõ nét của một chế độ thể chế suy đồi đã đến lúc mạt vận diệt vong những căn bệnh tham ô, bè phái, trù dập lẫn nhau không kể gì đến đồng chí anh em đã quá nặng hết thuốc chữa.
Trong hoàn cảnh đất nước đạo đức suy hoại đến cỡ nầy những người còn chút anh minh phải có cái nhìn tinh tế để nhận ra chân thực của cuộc sống. Một cuộc sống gần kề của sự mất nước nô lệ ngoại ban vô cùng khốn khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chúng có thể nói trở thành những nạn nhân bị diệt chủng đã từng xảy ra trên thế giới. Chế độ thể chế độc tài độc trị, đang trên đà hổn loạn , cai trị dân bằng những điều luật vô lý, cai trị dân đã đến giai đoạn bằng dùi cui, bằng trại giam và nhà tù. Điềm báo dấu hiệu đại họa dân tộc sắp xảy ra. Nhất là đại họa của sự mất nước.
Nếu ai am hiểu thông suốt về lịch sử Ông Cha. Thời có thể nhận thấy cứ mỗi lần đất nước Tổ Quốc lâm nguy thời dân tộc Đại Việt nhớ về Quốc Tổ. Và chỉ có Anh Linh Quốc Tổ xuất hiện mới cứu được đại họa non sông Tổ Quốc. Truyền thống Anh Linh Cội Nguồn vì đó mà sống dậy, Hồn Thiên dân tộc phù trì khiến cho dân tộc Rồng Tiên đánh bại quân thù xâm lược cứu vãn tình thế khốn nguy đất nước.
Sự hiển linh Quốc Tổ lần nầy có khác hơn những lần trước là sự hiển linh có cả Ấn Bút trở thành gươm thiên trấn quốc, không những đánh bại quân xâm lược một cách dễ dàng. Mà còn làm tỏa sáng cả dân tộc Việt Nam chấn động khắp năm châu hoàn cầu mở ra nền văn minh thời đại mới, nền văn minh đỉnh cao nhân loại con người .
Một dân tộc đã chịu quá nhiều khổ đau, nhất là nô lệ, bao nỗi vất vả nhọc nhằn, chịu thương chịu khó, chịu sự tôi luyện đầy gian nan khốn khổ qua mỗi thời kỳ, nhất là cảnh Trung Quốc đầu độc hóa chất tiêu diệt lần con người Việt Nam qua ung thư và bệnh tật. Cảnh đau ốm bệnh tật trở thành gánh nặng trong cuộc sống, bản thân, gia đình và xã hội. Một đất nước mà nhà tù quá tải, bệnh viện không còn chỗ chen chân, đây không phải là dấu hiệu đại họa dân tộc sắp xảy ra rồi sao ?
Nguyên nhân dẫn đến đại họa hơn hai nghìn năm cho đến hôm nay, là bởi lạc Cội mất Nguồn, nhất là xem thường truyền thống anh linh dân tộc. Dẫn đến Anh Hùng lạc đạo mới xảy ra cảnh nội chiến tương tàn chém giết lẫn nhau. Thắng cho là Vua thua cho là giặc, xem đi xét lại Giặc – Vua cũng chẳng khác gì nhau, chính nghĩa, phi nghĩa là đâu, giặc với vua đều là bè phái mất gốc lạc Cội lạc Nguồn trở thành tuồng hề của sự đấu đá tương tàn chém giết lẫn nhau, lợi danh mây khói rồi cũng trở về khói mây.
Nội chiến tương tàn chém giết lẫn nhau là mở đường cho ngoại xâm có cơ hội đầu độc dân tộc ta, xâm lược dân tộc ta hiểm họa trùng trùng.
Thấm thía nỗi gian lao khốn khổ của muôn dân cũng như đất nước sắp đi vào cảnh đại họa diệt vong không còn cách nào hơn là đánh hồi chuông Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Anh Linh Cha Ông cứu vãn tình thế đất nước. Sự hờ hửng vô cảm đối với non sông Tổ Quốc, đối với truyền thống anh linh Cha Ông , là nguyên nhân khiến cho dân tộc Việt Nam trải qua không biết bao nhiêu là kiếp nạn, sực bạc bẽo vô cảm đối với truyền thống anh linh Cha Ông, là gieo cái nhân tan nát đại gia đình dân tộc Việt Nam. Tránh sao cho khỏi anh em tàn sát lẫn nhau. Những người tự nhận ra khuyết điểm, dám nhận khuyết điểm. Chẳng phải là tốt đẹp lắm sao? Phải nói là đại anh hùng vì đã chiến thắng được bản thân mình, hơn chiến muôn vạn quân ngoài trận địa.
Thấu hiểu hoàn cảnh dân chúng, thấu hiểu hoàn cảnh non sông Tổ Quốc gánh lấy trách nhiệm hi sinh tất cả. Gốp tiếng nói chung xây dựng Tổ Quốc. Vì truyền thống anh linh Cha Ông, vì nhân loại Đồng Bào, cứu nước nhà thoát khỏi hiểm họa xâm lược, thoát khỏi cảnh tương tàn nồi da nấu thịt. Đem lại sự bình yên cho cuộc sống . Đất nước Việt Nam mãi mãi độc lập tự do. Hình ảnh những người gánh lấy trách nhiệm hi sinh tất cả vì Cha Ông, non sông Tổ Quốc làm nổi bật anh hùng yêu nước thương dân hiếm có trên đời, quên đi hạnh phúc cá nhân hòa mình vào hạnh phúc của toàn dân tộc đẹp thay vinh quang thay.
* * *
Những ai còn nghĩ nước Việt Nam
Quê hương khốn khổ cảnh nguy nàn
Bờ cõi Ông Cha giặc xâm chiếm
Cội Nguồn đánh mất ngục thênh thang
Mau mau xây dựng nền truyền thống
Nối vòng tay lớn cứu non sông
Hồn Thiên dân tộc phù trợ giúp
Quét sạch bạo tàn sạch ngoại xâm
——————————

ĐINH HÙNG CHUNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s