LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 282 – ĐỪNG HÒNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
282
ĐỪNG HÒNG

Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta lớn lên
Trong bạo tàn cối giã
Và trưởng thành
Từ thế ngã đứng lên
Nước non ta
Ta tự mình làm chủ
Luôn kế thừa
Di chí Đức Hùng Vương
Ta đã lớn
Lớn từ trong lò lửa
Nên chí ta
Là chí thánh kim cương
Những gì Cha Ông
Giặc đã cướp đi
Ta lấy lại tất cả
Giữ yên bờ cõi
Trổi dậy ánh mùa xuân
Nầy lũ quỷ
Đông tàn đâu còn nữa
Ánh xuân về
Chào đón mặt trời lên
Hỡi toàn dân
Những tâm hồn cháy bỏng
Hãy cháy lên
Ngọn lửa vì quê hương
Và chấm dứt
Cuộc sống đời nô lệ
Sống tự do
Trong ấm no yêu thương
Hãy chấm dứt
Một cuộc đời trói buộc
Sống công bằng
Quyền bình đẳng như ai
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
***
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta lớn lên
Trong bạo tàn cối giã
Và trưởng thành
Từ thế ngã đứng lên
Nước non ta
Ta tự mình làm chủ
Luôn kế thừa
Di chí Đức Hùng Vương
Ta đã lớn
Lớn từ trong lò lửa
Nên chí ta
Là chí thánh kim cương
Những gì Cha Ông
Giặc đã cướp đi
Ta lấy lại tất cả
Giữ yên bờ cõi
Trổi dậy ánh mùa xuân
Nầy lũ quỷ
Đông tàn đâu còn nữa
Ánh xuân về
Chào đón mặt trời lên
Hỡi toàn dân
Những tâm hồn cháy bỏng
Hãy cháy lên
Ngọn lửa vì quê hương
Và chấm dứt
Cuộc sống đời nô lệ
Sống tự do
Trong ấm no yêu thương
Hãy chấm dứt
Một cuộc đời trói buộc
Sống công bằng
Quyền bình đẳng như ai
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
***
Hãy chấm dứt
Những trò lừa ma quỷ
Sống yên bình
Trong cuộc sống mưu sinh
Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh dụ ta
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
Ta luôn
Theo bước Ông Cha
Rồng Tiên trổi dậy
Nở hoa Tiên rồng
Mắc gì
Luồn cúi Tây, Tàu
Mắc gì tùng phục
Cúi đầu ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s