LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC- 280 – BIẾT PHẢI VỀ ĐÂU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
280
BIẾT PHẢI VỀ ĐÂU

Biển trần mênh mông
Thầy ơi
Thuyền chúng con
Biết phải về đâu
Cứ mãi lênh đênh
Giữa dòng đời
Con thuyền bơ vơ
Năm tháng lạc loài
Không tìm ra bến đậu
Biển trần cuồn cuộn
Thuyền đời chúng con
Rất mong manh
Thấy đó
Nhưng phút chốc
Vùi dập mất tăm
Xin Thầy xót thương
Khai mở
Con mắt huệ chúng con
Để chúng con
Nhìn thấy bến bờ
Không còn
Lạc lõng ngu ngơ
Thuyền về bến
Tìm thấy sự bình yên
Thầy là kim chỉ nam
Là ngọn hải đăng
Là ngọn đuốc
Là ánh sao trời
Trong đêm tối sáng soi
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
***
Biển trần mênh mông
Thầy ơi
Thuyền chúng con
Biết phải về đâu
Cứ mãi lênh đênh
Giữa dòng đời
Con thuyền bơ vơ
Năm tháng lạc loài
Không tìm ra bến đậu
Biển trần cuồn cuộn
Thuyền đời chúng con
Rất mong manh
Thấy đó
Nhưng phút chốc
Vùi dập mất tăm
Xin Thầy xót thương
Khai mở
Con mắt huệ chúng con
Để chúng con
Nhìn thấy bến bờ
Không còn
Lạc lõng ngu ngơ
Thuyền về bến
Tìm thấy sự bình yên
Thầy là kim chỉ nam
Là ngọn hải đăng
Là ngọn đuốc
Là ánh sao trời
Trong đêm tối sáng soi
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
***
Xin Thầy
Khai huệ cho chúng con
Bằng Thiên Ý Trời Cha
Để chúng con tự
Thắp sáng cuộc đời
Trong bể trần u minh
Con vẫn thấy
Đường về bến xưa
Nhận lại Tổ Tông
Không còn
Lạc lõng bơ vơ
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
Nguyện xin
Thầy thương chúng con
Cho con niềm tin
Cho con nghị lực
Vượt qua
Sóng gió u minh
Đến nơi an lành
Bến bờ
Nguồn Cội Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s