LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 265 – CHO ĐỜI TƯƠI SÁNG CHO HỒN NỞ HOA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
265
CHO ĐỜI TƯƠI SÁNG
CHO HỒN NỞ HOA

Ta về
Nguồn Cội Cội Nguồn
Cho đời tươi sáng
Cho hồn nở hoa
Khôn còn
Héo ngọn cành khô
Tươi cành tốt lá
Sum sê cuộc đời
Không còn gian khổ
Ba chìm bảy nổi
Bơ vơ lạc loài
Cội Nguồn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Rời xa
Cám dỗ thế gian
Thuyền đời ta lái
Vượt qua sóng ghềnh
Rồng Tiên
Dòng giống Tiên Rồng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Rạng ngời truyền thống
Biết bao hào hùng
Quê hương
Non nước Lạc Hồng
Muôn đời hiển hách
Lẫy lừng rền vang
Nước non, non nước
Nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến
Trổ bông hoa vàng
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
***
Ta về
Nguồn Cội Cội Nguồn
Cho đời tươi sáng
Cho hồn nở hoa
Khôn còn
Héo ngọn cành khô
Tươi cành tốt lá
Sum sê cuộc đời
Không còn gian khổ
Ba chìm bảy nổi
Bơ vơ lạc loài
Cội Nguồn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Rời xa
Cám dỗ thế gian
Thuyền đời ta lái
Vượt qua sóng ghềnh
Rồng Tiên
Dòng giống Tiên Rồng
Đi theo di chí
Vua Hùng truyền trao
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Rạng ngời truyền thống
Biết bao hào hùng
Quê hương
Non nước Lạc Hồng
Muôn đời hiển hách
Lẫy lừng rền vang
Nước non, non nước
Nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến
Trổ bông hoa vàng
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
***
Ta về
Quốc Giáo đạo tràng
Đi trong vinh hiển
Sáng ngời Rồng Tiên
Không còn
Tăm tối tối tắm
Vàng hồng cuộc sống
Vàng son cuộc đời
Cội Nguồn
Đại Đạo đất trời
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
Về Nguồn
Trở lại Thiên Bang
Quê hương thiên giới
Trường sanh vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s